Arbetsförmedlingen fälldes för utebliven handskakning

Mannen tog inte i hand av religiösa skäl – nekades aktivitetsstöd

DO vann mot Arbetsförmedlingen – en 28-årig muslimsk man hade rätt att vägra skaka hand med en kvinnlig företags-vd.

Efter händelsen fick mannen ingen praktikplats.

Arbetsförmedlingen döms att ersätta 28-åringen.

– Vi är mycket glada för att rätten anser att detta inte är okej, säger 28-åringens juridiska ombud Ulrika Dietersson.

Arbetsförmedlingen ska betala 60 000 kronor och ränta till mannen, man ska också ersätta Diskrimineringsombudsmannen för rättegångskostnader med 36 642 kronor.

Bakgrund

DO stämde Arbetsförmedlingen för religiös diskriminering sedan en muslimsk 28-årig man stängts av från aktivitetsstöd med hänvisning till hans religion. I december 2005 påbörjade mannen en arbetsmarknadsutbildning till verkstadsoperatör i Älmhult. Under utbildningen fick han ersättning i form av aktivitetsstöd.

Fick inte jobbet

I maj 2006 besökte den muslimske mannen tillsammans med en representant från utbildningsföretaget Lernia AB ett företag för att diskutera en praktikplats. Under besöket avböjde mannen att ta företaget Melaments kvinnliga vd i hand. Istället hälsade mannen genom att lägga sin hand mot sitt bröst samtidigt som han förklarade att hans religion förbjöd honom att vidröra andra kvinnor utanför familjen.

Efter mötet beslutades att mannen inte skulle få någon praktikplats på företaget. Företagets förklaring var att 28-åringen saknade den ”kompetens och erfarenhet som krävdes”. Enligt Arbetsförmedlingen var det i stället mannens vägran att ta den kvinnliga vd:n i hand som gjorde att han inte fick praktikplatsen. Eftersom han, enligt Arbetsförmedlingen, genom sitt uppträdande hade medverkat till att han inte fick praktikplatsen beslutade man att återkalla hans anvisning till det arbetsmarknadspolitiska programmet. Därmed förlorade mannen även rätten till aktivitetsstöd.

"Finns inget lagstöd"

– Rätten att utöva religiösa sedvänjor har ett starkt stöd i internationella konventioner. Genom diskrimineringslagen har Sverige förstärkt den rätten ytterligare. Staten får bara inskränka religionsfriheten om det finns starka skäl, och det måste ske med stöd av lagen. Något sådant lagstöd har Arbetsförmedlingen inte haft för sitt beslut, sa diskrimineringsombudsmannen Katri Linna före domen.

Efter domen vid Stockholms tingsrätt säger 28-åringens juridiska ombud Ulrika Dietersson:

– Mannen har mått mycket dåligt. Vi är glada att även tingsrätten anser att det inte är okej av en statlig myndighet att neka en religiös man en praktikplats och ersättning när han inte gjort något fel.

– Förhoppningsvis kan detta innebära att inga andra muslimer behöver råka ut för samma typ av diskriminering, säger Ulrika Dietersson.

DO hade yrkat på att Arbetsförmedlingen skulle betala 120 000 kronor i ideellt skadestånd och 35 345 kronor i ekonomiskt skadestånd till mannen.

28-åringen bor nu i Malmö och arbetar i Danmark. Aftonbladet har sökt honom men han vill inte låta sig intervjuas.

Publisert: