Mellin: Legitimationen höjer läraryrkets statuss

Förslaget om lärarlegitimation är senaste steget i regeringens arbete för att bygga om den svenska skolan.

Enligt Aftonbladets politiske kommentator Lena Mellin kan en legitimation höja statusen på yrket.

– Det är Björklunds ambition att bygga om den svenska skolan. Han har många fler förslag i pipelinen.

Förslaget om en yrkeslegitimation för lärare presenterades av utbildningsminister Jan Björklund tidigare i dag. Aftonbladets Lena Mellin säger att förslaget är något som regeringen pratat om länge.

Enligt henne kan legitimationen åstadkomma flera av de förändringar som Björklund vill genomföra inom skolan.

– Han vill höja kvalitén inom utbildningen och också höja statusen på läraryrket.

Kan ge höjda löner

Även om Björklund menar att förändringsarbetet går trögt säger Lena Mellin att han och regeringen har flera andra viktiga förslag på gång.

Den viktigasta biten återstår dock, att höja lärarnas löner. Dagens förslag om en yrkeslegitimation kan dock vara ett steg i den riktningen.

– De kommer inte att få elever till utbildningen om de inte höjer lönerna. Ingen kommer att vara beredd att satsa, redan nu är det för få sökande.

Överbyråkratiskt

Den långa lärarutbildningen förlängs nu med en introduktionsperiod innan en lärare kan ansöka om den nya legitimationen. Enligt Lena Mellin finns det även risker med att kräva mer och mer.

– En del kommer säkert att tycka det är lite överbyråkratiskt. Många menar nog att det borde räcka med examen utan att det ska krävas AT-tjänst också.

Överlag tror hon att förslaget kommer att tas emot väl av landets lärare.

– Jag tror inte att de behöriga lärarna blir missnöjda av att yrkets status höjs. Däremot tror jag att det kan bli mindre populärt bland de som funderar på att bli lärare.

Publisert: