Sidas ledning byts ut

1 av 2 | Foto: Anders Nordström.
NYHETER

Sidas generaldirektör Anders Nordström får sparken av regeringen, uppger regeringskällor för TT.

Biståndsminister Gunilla Carlsson vill inte kommentera uppgifterna men hälsar genom sin pressekreterare att omorganisation inom Sida är att vänta.

Beslutet att organisera om Sidas ledning ska ha fattats av regeringen på torsdagen.

Beslutet tas för att "säkerställa att Sida kommer tillrätta med de uppmärksammade verksamhetsmässiga, ekonomiska och organisatoriska bristerna," enligt ett pressmeddelande.

Omfattande systemfel

Därför har regeringen beslutat om "åtgärder för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig myndighet".

I går skrev Gunilla Carlsson i en debattartikel på nyhetssajten Newsmill att biståndet och biståndsförvaltningen lider av omfattande systemfel.

"Tyvärr har jag missbedömt omfattningen av biståndsförvaltningens utmaningar. Alliansregeringens reformering av det svenska biståndet måste därför intensifieras och styrningen av Sida måste stärkas. För att nå visionen om ett bistånd som gör nytta fullt ut krävs omfattande förändringar".

Grov korruption

Enligt Carlsson kom droppen som fick bägaren att rinna över när det stod klart att svenska medel inom hälsosektorn i Zambia under flera år varit föremål för "grov korruption och förskingring av betydande belopp, utan att det uppmärksammats inom biståndsförvaltningen".

Peter Larsson, Pressekreterare hos Gunilla Carlsson, vill inte kommentera uppgifterna om att Anders Nordström byts ut. Han bekräftar dock att regeringen beslutat om en omorganisation av Sida.

– Gunilla kommer att presentera en ny ledning och ett antal åtgärder. Det är en samlad bild som gör att detta krävs, Sida har en skral ekonomi och akuta problem med överdragen budget.

Gunilla Carlsson skrev också på Newsmill att problemen inte enbart kan skyllas på den tidigare socialdemokratiska regeringen och inte heller på enskilda medarbetare inom Sida, utan "ansvaret ligger hos Sidas ledning när det gäller myndighetens tillkortakommanden".

Mer info inom kort.

TT