Svenskar positivare till invandrare

NYHETER

Svenskarnas attityder till invandring och flyktingmottagning är positivare än tidigare trots Sverigedemokraternas mobilisering. Störst är acceptansen bland storstadsbor, kvinnor och yngre, visar en ny rapport.

Studien har gjorts vid SOM-institutet i Göteborg och redovisas på DN-debatt. Resultatet visar att hösten 2009 ansåg 36 procent att det finns för många utlänningar i Sverige. 1993 var siffran 52 procent. Då svarade 25 procent av de tillfrågade att de inte skulle tycka om att få en invandrare från en annan del av världen ingift i familjen. I höstats var det 12 procent.

Moderaterna mest skeptiska

– Trots mobiliseringsförsök är grupperna som motsätter sig invandring fortfarande en perifer subkultur, skriver professor Marie Demker på DN-debatt.

Bland riksdagspartiernas sympatisörer är Moderaterna mest skeptiska medan de som sympatiserar med Miljöpartiet är det i minst omfattning.

Enligt undersökningen är Folkpartiets anhängare mindre toleranta mot invandrares religionsutövning i dag än för 17 år sedan då mätningarna inleddes.

TT