Snart fritt fram för flygning i Sverige

NYHETER

Askan lättar i dag

Asktäcket som legat över södra och västra Sverige lättar under dagen.

Redan om några timmar räknar LFV med att det ska vara fritt fram att flyga.

Under gårdagen drog ny aska in över Sverige och luftrummet över landets sydvästra delar klassades som zon 2 vilket innebär att det krävdes särskilt tillstånd för att flyga där.

Försvinner västerut

I dag drar dock askan undan och öppnar upp för flygningar.

– Askan försvinner västerut och prognosen är att det blir helt fritt under förmiddagen, säger Per Fröberg, pressansvarig på LFV.

Kvar över England

I Europa har det lättat på flera håll medan askan fortfarande ligger kvar över andra platser. Bland annat räknas det brittiska luftrummet fortfarande som zon 2.

– Men nu drar askan nordväst från Island. Bort mot Svalbard, säger Per Fröberg till Aftonbladet.

Därför hotas planen

Vid ett vulkanutbrott kastas en plym av ämnen upp i luften. Molnet är så högt att det inte syns och kan vara farligt för flygplansmotorer. Partiklarna kan också spridas långa sträckor i de övre luftlagren där flygplanen finns.

Ämnena är små vassa glas- och sandkorn. När flygplanet passerar genom ett askmoln kan fragmenten orsaka "blästringsskador" på flygplanets yttre, till exempel framåtriktade fönsterrutor och vingarnas framkant.

Askan kan också skada flygplanens motorer. En jetmotor är 2 000 grader varm och om partiklarna kommer in i motorn kan glas och sten kan smälta i motorns heta delar, fastna och bygga upp avlagringar i motorn.

Det kan störa flödet genom motorn så att den stannar och det har hänt att motorer har slutat fungera på grund av vulkanisk aska. Bland annat förlorade flygplan motorkraft på grund av anaska över Indonesien 1982.

Därför är det viktigt att meteorologer följer molnets utbredning och att informationen når piloter och flygledningen. Om en pilot drabbas av askan försöker han sänka farten och dyka under askmolnet så fort som möjligt.

Källa: Transportstyrelsen, BBC