Taktik: Vänta på ett omval

Av: Andreas Victorzon, Elisabeth Marmorstein

Publicerad:
Uppdaterad:

”Skäl att inte erbjuda MP för mycket”

VÄLJER RÖTT – OCH GRÖNT Statsminister Reinfeldt står inför en rad utmaningar när han ska leda en minoritetsregering i höst.
VÄLJER RÖTT – OCH GRÖNT Statsminister Reinfeldt står inför en rad utmaningar när han ska leda en minoritetsregering i höst.

Ett omval i Värmland blir av tidigast nästa år.

Det kan påverka regeringens förhandlingstaktik mot andra partier.

– Om de har några djupare tankar om samarbete med Miljöpartiet kan det vara skäl att vänta och inte erbjuda dem för mycket, säger statsvetaren Gunnar Falkemark.

27 personer har överklagat valresultatet i Värmland. Men tidigast den 4 november kan Valprövningsnämnden fatta beslut om det blir omval eller inte.

– Beslutet kan väntas under november månad, säger Bengt-Åke Nilsson, nämndens ordförande.

Blir det omval är det regeringen som bestämmer datum.

Men det kan ske tidigast 2011.

Enligt vallagen måste nämligen utlandsröstkort skickas senast 50 dagar före valdagen. Men det tar också tid att producera korten, vilket i praktiken innebär en

minimitid på närmare två månader innan ett omval kan äga rum efter ett regeringsbeslut.

Hölls efter ett halvår

Men det kan dra ut ännu längre. Senaste omvalet i Sverige var kommunvalet i Orsa 2002, som hölls den 16 mars 2003 – ett halvår efter ordinarie valdag.

Ett omval innebär flera månaders ovisshet om mandatfördelningen i riksdagen. Samtidigt som alliansen under hösten måste söka stöd för tunga politiska beslut, exempelvis eventuell förlängning av insatsen i Afghanistan i oktober och statsbudgeten den 8 december.

Om alliansen får maxutdelning i Värmland når de egen majoritet i riksdagen – med 176 mandat jämfört med dagens 173.

Ett omval kan därför påverka regeringens taktik:

– Det kan vara skäl att vänta och inte erbjuda MP för mycket utan vänta på utgången, säger Gunnar Falkemark, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

”Regeringen kan chansa”

Enligt kollegan, statsvetaren Folke Johansson, får situationen inga formella konsekvenser.

– Men det kan hända att regeringen chansar med att vänta med att lägga en proposition, säger han.

För omval krävs enligt vallagen att det förekommit oegentligheter och att dessa ”med fog” kan antas ha påverkat valutgången.

I Värmland är det hela 59 röster till riksdagen som hanterats felaktigt, samtidigt som mandatfördelningen hänger på endast sju röster.

I Orsa 2002 hanterades fem röster fel i kommunvalet.

– Så vitt jag kan se stämmer detta väldigt väl med situationen i Värmland, vilket gör att Valprövningsnämnden mycket väl kan besluta om omval där, säger Gunnar Falkemark.

Så här går omvalet till

Valresultatet kan överklagas till Valmyndigheten fram till den 8 oktober.

Överklagandena överlämnas till Valprövningsnämnden som fattar beslut om omval eller avslag tidigast den 4 november.

Därefter måste beslutet vinna laga kraft innan regeringen kan bestämma ett datum för omval.

Valmyndigheten behöver sedan tid för att organisera ett omval.

Dessutom får inte valdagen infalla förrän tidigast 50 dagar efter att utlandsröstkort skickats i väg, enligt vallagen.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN