Studentavgift på Handels

NYHETER

"Det skulle inte vara så farligt om de får betala en del själva"

På Handelshögskolan i Stockholm lär sig studenterna att ta betalt.

Nu vill rektorn ta betalt av dem.

- Många som går på Handels kommer ut i arbetslivet och tjänar mycket pengar efter utbildningen. Jag ser inte att det skulle vara så farligt om de får betala en del av utbildningen i stället för skattebetalarna, säger Handelshögskolan i Stockholms rektor Lars Bergman i en intervju i Dagens Industri.

Till Aftonbladet säger Lars Bergman att terminsavgifter kan bli nödvändigt för att behålla kvaliteten på undervisningen.

Kan få betala 25 procent

Tanken är att studenterna skulle betala mellan 15 och 25 procent av studiekostnaderna. Det motsvarar i dag ungefär 20 000-35 000 kronor per läsår.

- Jag tror att det är viktigt att föra diskussioner om de här frågorna, ta bort en del skygglappar, säger han.

"Principiellt fel"

Golnaz Hashemzadeh, kårordförande på Handels, har förståelse för att skolledningen letar

alternativa inkomstkällor när ekonomin är dålig. Men principiellt är hon emot terminsavgifter på högskolan.

- Jag ser helst ett samhälle där bara kunskap och betyg avgör om man kommer in på en skola. Det vore synd om terminsavgifter skulle hålla duktiga studenter från att söka sig till högskolan.

Irene Beertema