Enighet om medborgarkommision

NYHETER

Klart vilka som kommer att ingå

Det blir en medborgarkommission som ska granska regeringens och myndigheternas hantering av flodvågskatastrofen.

Aftonbladet.se kan redan ikväll avslöja vilka som kommer att ingå i kommissionen.

Det blir Röda-korschefen Anders Milton, diplomaten Hans Corell, förra Teliachefen Marianne Nivert samt överste Bo Pellnäs. Det bekräftas av Anders Milton.

– I nuläget är det inte klart vem som kommer bli ordförande, säger Anders Milton.

”Klara med direktiven”

Vem ska stå för granskningen och vem ska granskas? Kring detta har regeringen och oppositionen hittills varit oense. Men efter ytterligare överläggningar hos statsminister Göran Persson under onsdagen kom politikerna överens.

– Jag tycker att samtalen har varit konstruktiva och bra. Vi är klara med direktiven och kommer att kunna redovisa dem ganska snart, sade han.

– Det handlar i huvudsak om en granskning av alla de centrala statsorganen och det ska göras av en kommitté som vi också kallar kommission, som ska bestå av ett visst antal ledamöter.

Namnen har enligt Persson framkommit under samtalet och kan inte sägas vara den ena eller andra sidans förslag. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

De borgerliga framförde tidigt önskemål om att få stort inflytande över en oberoende granskning. Efteråt var de nöjda med resultatet av överläggningarna.

”Fått gehör”

– Vi tycker att vi i alla de delar har fått gehör för det i dag, sade moderatledaren Fredrik Reinfeldt.

Folkpartiledaren Lars Leijonborg framhöll särskilt en viktig fråga för den borgerliga alliansen.

– En nyckelfråga för oss har varit att regeringen ska granskas, deras agerande i det här sammanhanget. Där har det varit en del slitningar hit och dit och förslag om att regeringskansliet ska utvärderas, men nu har vi fått igenom att det tydligt ska stå att regeringen ska granskas, sade Lars Leijonborg.

Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund framhöll att det blir viktigt för kommissionen att dra lärdomar av tidigare katastrofer och utvärderingar av dessa. Centerns Maud Olofsson underströk att det är viktigt att de drabbade och anhöriga får komma till tals med medborgarkommissionen.

Även vänsterpartiets ledare Lars Ohly och miljöpartiets språkrör Peter Eriksson var nöjda med överläggningarna och de namn man har enats om att tillfråga.

Ingen av de borgerliga partiledarna ville säga någonting om de personer som man kommit överens om att tillfråga. Statsminister Göran Persson sträckte sig så långt att framhålla att de står över partipolitiken.

Owe Nilsson/TT Peter Wallberg/TT , Claes Petersson