Blötsnö fördröjer elreparationer

NYHETER

– men tågen går på södra stambanan igen

Malmö

Tung blötsnö i kombination med lite kraftigare vindar hotar att försena reparationen av elnätet i de värst drabbade stormområdena. På torsdagen kunde ändå hela Södra stambanan öppnas för trafik - men på sina håll enbart med enkelspår.

Enligt SMHI väntas nederbörd i form av regn eller snö även under det följande dygnet, vilket kan förlänga plågan hos framför allt Sydkrafts strömlösa kunder. På torsdagen saknade fortfarande 30 400 abonnenter el.

I onsdags spådde kraftbolaget att en tredjedel av dem skulle få strömmen tillbaka senast på fredagen. Men därefter har bilden blivit dystrare.

- Blötsnön förvärrar läget. Nya träd riskerar att rasa och arbetet går långsammare. Så vår korttidsprognos faller nog. Däremot tror vi att prognosen fram till nästa fredag håller, säger Sydkrafts prognosmakare Thomas Thorkelsson till TT.

Bolaget räknar med att ungefär 20 000 abonnenter ha blivit återinkopplade senast nästa vecka.

Tåg passerar

På lördag väntas vädret bli klarare men kallare, med temperaturer nedåt fem minusgrader.

Vid 14-tiden på torsdagen kunde Banverket åter öppna den stormskadade sträckan av Södra stambanan för både gods- och persontrafik. Först ut var ett godståg från Green Cargo. Kort senare passerade det första X2000-tåget bansträckan Alvesta-Hässleholm på väg till Malmö.

- Skönt att kunna köra hela sträckan med tåg, sade SJ:s informatör Sven-Ingvar Håkansson.

Mellan Hässleholm och Alvesta är dock enbart det ena av dubbelspåren farbart, vilket kan skapa timslånga förseningar, särskilt kvällstid.

SJ prioriterar X2000-trafiken. Öresundstågen släpps fram norr om Hässleholm först till helgen, då trycket väntas minska. Även trafiken Alvesta-Kalmar kommer de närmaste dagarna att upprätthållas med bussar.

Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg fungerar utan större störningar sedan torsdagsmorgonen.

Mobilnätet igång

Det mobila telefonnätet är enligt Telia Sonera i full gång i hela området, på åtskilliga håll med hjälp av små dieseldrivna elverk. Inom den fasta telefonin återstod på torsdagseftermiddagen 27 400 fel.

I Växjö samlades Sveriges Åkeriföretag för att räkna på virkestransportbehovet efter stormens härjningar. Det krävs 1,34 miljoner laster för att forsla bort den stormfällda skogen. I Sverige finns 1 500 sådana ekipage så Åkeriföretagen räknar med att det behövs hjälp från andra länder.

Även för Green Cargo blir timmertransporterna en utmaning. Minst 300 virkesvagnar ska sättas in och ett tiotal nya lastplatser upprättas utmed järnvägarna.

TT