Katten överlevde sex skott

NYHETER

Nigel Gardiner, som haft sin katt Sweep i sex år, upptäckte en dag att katten blivit aggressiv. I domstolen sa han att Sweep försökte klösa honom.

Gardiner tog sitt luftgevär och sköt Sweep sex gånger i huvudet och två gånger i kroppen.

Katten klarade sig oskadd - så när som på ett öga.

Gardiner, från östra London, har nu dömts till 80 timmars sammhällstjänst och är förbjuden att inneha husdjur de närmaste tio åren.

Peter Wennman