Avloppsvatten läcker ut i åarna

NYHETER

Vattenmassorna hotar nya orter i Småland

Orenat avloppsvatten läcker ut från de översvämningsdrabbade områderna i Småland.

Nu varnar Värnamo kommun djurägare för att låta sina djur dricka av vattnet.

Orsaken till läckaget är att två avloppspumpar har havererat.

I Värnamo sprider en pumpstation orenat avloppsvatten till Lagan.

I samhället Ohs är avloppsreningsverket utslaget och bräddar orenat avloppsvatten till Ohsån.

Kommunen varnar därför allmänheten för att bada vid Ohsudden under den närmsta tiden.

Dricksvattnet fortfarande rent

Enligt kommunen behöver inte läckaget innebära att vattnet är giftigt, bara att förorenat vatten har drivit ut i åarna och att det är möjligt att det är farligt för människor och djur att få i sig.

Svar på frågan om exakt hur farligt vattnet är får kommunen först i morgon efter att vattenproverna har analyserats.

I nuläget är det, enligt kommunen, ingen fara med det vanliga dricksvattnet. Men i förebyggande syfte har man låtit klorera vattnet för att förhindra spridningen av skadliga bakterier.

Fortsätter söderut

I Värnamo fortsatte insatsstyrkorna att pumpa vatten och kontrollera fördämningarna under onsdagen. Men läget hade ändå stabiliserats jämfört med föregående dygn och kulmen är sannolikt nådd. Totalt har ett 50-tal villor i Värnamo drabbats av vattenfyllda källare.

Vattenmassornas färd genom Lagan hotar nu istället Ljungby, Markaryd och – inom några dygn – eventuellt även Laholm, uppger TT.

Kan bli dyrt

Även om villaägarna i det översvämningsdrabbade Småland är försäkrade kan översvämningarna kosta dem en förmögenhet.

Ersättningen från försäkringsbolagen täcker bara skador på byggnaderna och självrisken ligger på minst 10 000 kronor.

Även för kommunerna, som även de måste betala självrisk, kommer översvämningarna lämna ett djupt hål i plånboken.

Notan för Värnamos del ligger enligt TT på 866 242 kronor i nuläget, medan Ljungby får betala 685 706 kronor. Och det täcker bara det mest akuta.

Vägverket har gjort en preliminär uppskattning av sina kostnader. En exakt summa vet de först då vattnet runnit undan överallt.

– Vi räknar med kostnader runt 10 miljoner kronor, säger Torbjörn Axelsson, driftschef på Vägverket region Sydöst till TT.

aftonbladet.se