Nyheter

Farligt barnvirus sprids i Sverige

Av: 

Gustaf Tronarp

NYHETER

Det fruktade viruset D68 finns i Sverige.
Det konstaterar Folkhälsomyndigheten, efter att ha kartlagt prover från Karolinska sjukhuset.

Viruset kan orsaka förlamning hos barn.

Sedan i mitten av augusti pågår ett stort utbrott av ett så kallat enterovirus, som har beteckningen D68, i USA och Kanada.

De vanligaste symptomen liknar en förkylning, men viruset kan orsaka svåra luftvägssjukdomar hos barn. Det kan också leda till förlamning. Inget känt botemedel existerar.

I går konstaterades flera fall av D68 i Norge.

Nu står det klart att det fruktade barnviruset även finns i Sverige.

– Vi har studerat en del prover och kan påvisa att det finns fall av viruset i Sverige, säger Mia Brytting, chefmikrobiolog på Folkhälsomyndigheten.

Viruset har aldrig tidigare konstaterats i Sverige.

– Vi har ingen övervakning av detta normalt sett i Sverige, så vi har aldrig påvisat det. Men sannolikheten är stor att det har funnits här tidigare, säger Mia Brytting.

Sex fall i Sverige

I nuläget rör det sig om sex fall i Sverige. Samtliga är barn, och alla har fått vård på Karolinska sjukhuset i Solna. Två av barnen har vårdats på sjukhusets intensivvårdavdelning.

Än så länge har ingen människa konstaterats ha avlidit på grund av D68, men den amerikanska smittskyddsmyndigheten utreder tolv dödsfall som kan vara kopplade till viruset.

De svenska proverna är tagna mellan augusti och oktober. Virusstammarna som hittats har alla sitt ursprung i utbrottet i USA.

"Bör vara extra uppmärksamma"

Av de sex barnen var fem yngre än fyra år och ett var nio år gammalt.

Fyra av dem hade lungsjukdom sedan tidigare. Enligt Mia Brytting är det redan sjuka barn som riskerar att drabbas hårdast av D68. De flesta som får viruset blir inte svårt sjuka, enligt Folkhälsomyndigheten.

– Det är främst de som redan har olika typer av lungsjukdomar som får svårare symptom. Föräldrar som har helt friska barn behöver inte vara oroliga. Men de som har barn som har exempelvis astma bör vara extra uppmärksamma, säger Mia Brytting.

Folkhälsomyndigheten om D68 - Spridning Virusfakta Förebyggande åtgärder

ANNONS

Nu kan du köpa Muminmuggen Fiske till ett rabatterat pris hos Nordic Nest!

Extern länk från Nordic Nest

Gå till rabatten

Publisert: