Björklund: Inför ordningsbetyg

NYHETER

Jan Björklund radade upp Folkpartiets vallöften – som alla mer eller mindre var nygamla förslag.

Partiet vill framför allt satsa på jämställdhet och skola – med ordningsomdömen.

– Vi behöver ha mer ordning och studiedisciplin i våra klassrum, säger Björklund.

När FP-ledaren Jan Björklund presenterade partiets vallöften inför riksdagsvalet den 14 september under en pressträff på riksdagen var det mesta känt sedan tidigare – eller gamla förslag.

Utbildningsministern lyfte som väntat upp skolan som en av partiets stora prioriteringar men också jämställdhet. Han har sedan tidigare satt upp målet att Sverige om tio år ska vara bland de tio bästa i Pisas stora mätning.

– Det är en ambitiös målsättning och det krävs det stor beslutsamhet och flera åtgärder, säger Björklund.

”Elever blir störda”

Folkpartiet ska fortsättningsvis driva förslaget om att förstatliga skolan, fler förstelärartjänster, betyg i lägre åldrar och införandet av ordningsomdömen.

Förslaget om ordningsomdömen har Folkpartiet drivit både i valrörelsen 2006 och 2010.

– En tredjedel av alla elever blir störda på alla lektioner. De som lider allra mest när det är stökigt är de svaga. De är förlorarna. Vi måste därför göra mer för att få ordning och reda i skolan, lugn och ro.

Skillnaden denna gång är att införandet ska vara frivilligt för varje skola. Det skriftliga omdömet ska ges som en bilaga till terminsbetyget men kommer inte med i slutbetyget.

Sedan tidigare finns det skriftliga omdömen i skolan men regeringen har tagit bort kravet på skolorna.

– Ger man det ska det omfatta elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling. Ingen ger det längre eftersom man ger betyg.

Endast SD stödjer

Enligt Jan Björklund kommer eleverna uppförande i skolan att uppmärksammas på ett helt annat sätt både för eleven själv och dennes föräldrar i och med ordningsomdömen.

– När saker och ting skrivs ner i betygen så blir det viktigare för eleverna. Det vet vi. Ordningsfrågan över huvud taget prioriteras upp när det skriv sin i betygen, säger Björklund.

Innebär det inte bara mer pappersarbete för lärarna?

– Något mer blir det men man kan man få mer ordning och reda så är det mycket vunnet.

Hittills är det endast Sverigedemokraterna förutom Folkpartiet som vill införa omdömen för ordning. Övriga partier är emot förslaget.

Det styrks av Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

– Det är rent önsketänkande att betyg i uppförande ger mer arbetsro. Vår undersökning visar att lärarna inte tycker att det här är viktigt. Det är åtgärder här och nu som betyder något - det handlar om mer tid att planera och utveckla undervisningen och särskilt stöd tidigt till den som behöver det, säger hon.

Vill ha lärlingslöner

Partiet vill även fortsätta driva på införandet av lärlingssystem likt de som finns runt omkring i Europa, däribland Tyskland, Österrike och Ungern. Skillnaden mot tidigare är att FP vill att lärlingarna ska få en lärlingslön samtidigt som de studerar på halvtid på gymnasiet. Till skillnad mot regeringens YA-jobb som riktar sig till arbetslösa ungdomar som redan har gått ut gymnasiet.

Hittills har dock intresset för lärlingssystem varit lågt i Sverige.

– De länder som också har lärlingssystem har också mycket lägre ungdomsarbetslöshet. Jag tycker att man ska titta på de länderna.

Till skillnad mot S-ledaren Stefan Löfven vill Jan Björklund inte göra gymnasiet obligatoriskt.

– Det är fel att lagstifta att alla ska bli akademiskt behöriga. Det skulle få en stor utslagning av ungdomar. Det är bättre att införa lärlingssystem.