Så skyddar du din nyfödda mot sjukdomen

NYHETER

Mary Mårtensson: Att två spädbarn - en månad gamla - dött av kikhosta i Sverige är en stor tragedi

Mary Mårtensson.

Att två spädbarn - en månad gamla - dött av kikhosta i Sverige i år är en stor tragedi och rent förfärande.

Detta i ett land där 98 procent av alla tvååringar är vaccinerade.

Nyfödda är dock helt oskyddade.

Nu varnar Folkhälsomyndigheten alla nyblivna föräldrar för den smittsamma sjukdomen. 

I sommar har fallen av kikhosta ökat kraftigt jämfört med förra sommaren. Hittills i år har 195 sjukdomsfall rapporterats, varav 39 var spädbarn. Normalt rapporteras 99 till 139 fall årligen, men mörkertalet är stort.

De två spädbarn som avled i år var tidigare friska och födda i normal tid. Tack och lov är vi väldigt förskonade från dödsfall i kikhosta. I snitt dör ett spädbarn vartannat år, senast 2008.

Den första vaccinationen mot kikhosta ges vid tre månaders ålder. Bebisar som får kikhosta riskerar att bli mycket sjuka och i värsta fall dö av andningsuppehåll och syrebrist.

Dessvärre smittas de nästan alltid av sina föräldrar eller syskon. Kikhosta kan vara lömsk och många vet inte om att de är smittade. Äldre barn och vuxna får sällan klassiska symtom som kikningar, utan mer "vanlig" men långdragen hosta.

Därför är det viktigt att du som spädbarnsförälder är uppmärksam på ihållande hosta i familjen. Även om du är vaccinerad kan du insjukna i kikhosta flera gånger. Skyddet räcker bara fem till sju år.

Så hur kan du skydda ditt spädbarn?

• Om din bebis får hosta ska du snabbt uppsöka sjukvård.

• Barn mellan sex och tolv månader ska ha antibiotika vid de första symptomen på kikhosta.

• Spädbarn bör läggas in på sjukhus under kikningsperioden och vid behov få andningshjälp.

• Om du själv eller barnets syskon får hosta ska ni också gå till doktorn och få antibiotika vid kikhosta.

• Spädbarn under sex månader ska då ges antibiotika i förebyggande syfte.

• Självklart: Vaccinera ditt barn från tre månaders ålder.

I Storbritannien - där många spädbarn insjuknat i kikhosta och flera av dem dött - erbjuds gravida kvinnor vaccinering de sista månaderna. Antikropparna som bildas överförs till fostret och ger det nyfödda barnet ett temporärt skydd. Antalet sjukdomsfall och dödsfall i kikhosta bland spädbarn har därigenom minskat i landet. Men projektet är inte utvärderat än.

I Sverige rekommenderas därför inte detta, enligt Pia Läpp, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Inget hindrar dock dig som gravid kvinna att på eget initiativ vaccinera dig mot kikhosta om du vill.

I framtiden får vi hoppas på att ett vaccin i form av en nässprej som tagits fram i Frankrike kan ges till nyfödda.

Till dess bör vi försöka minimera smittorisken för våra nyfödda - och aldrig glömma att de inte bara är små, utan även extremt sårbara och sköra.