Elever: Vi mår dåligt av de nya betygen

1 av 2 | Foto: PRIVAT
Anton Wiberg är starkt kritisk mot de nya bedömningskriterierna. – – Man tappar motivation helt om man får ett dåligt betyg, man har ju ingen chans att få upp det, säger Anton Wiberg som tar studenten i morgon i Göteborg.

avBjörn Barr

NYHETER

I år tar de första eleverna studenten med det nya betygssystemet.

Men kritiken mot de otydliga bedömningskriterierna tar udden av firandet.

– Man tappar motivation helt om man får ett dåligt betyg, man har ju ingen chans att få upp det, säger Anton Wiberg som tar studenten i morgon i Göteborg.

Anton Wiberg, 18, förbereder sig just nu inför studenten på Ester Mosessons gymnasium i Göteborg. I morgon är tre års studier på restaurang- och livsmedelsprogrammet till ända. Han har redan hunnit få en del av sina slutbetyg, men de flesta dröjer tills i morgon.

– Det har varit lite blandat, men jag är nöjd i alla fall, säger han.

Han har upplevt båda betygssystemen. I högstadiet fick han sina betyg enligt den gamla skalan, och i gymnasiet tillhör han den första kullen med betyg i skalan A-F. Men det nya systemet har klara brister, enligt Anton Wiberg.

– Det är väldigt svårt att få högsta betyget, då måste man nå högsta betyget på allt man har gjort. Det är tråkigt, Man vill ju kunna få högre betyg även om man har en dålig dag, säger han.

Elever ger upp

Själv har han bitit ihop, men flera andra elever på skolan har gett upp när det fått dåliga resultat på delmoment.

– Jag känner en del som har upplevt att de skiter i det när de väl missar ett moment. Då känner de att de lika gärna kan skita i allt, säger Anton Wiberg.

Liknande kritik hörs från Sveriges elevråd - SVEA. Vice ordförande Matilda Hellström tycker att systemet både är rättsosäkert och otydligt – något som sliter på eleverna.

– Man blir sjuk av det här. När hoppet om framtiden försvinner mår en människa inte bra. Senaste månaden har tusentals elever uttryckt att det här systemet är en ohållbar situation på Facebook och Twitter, säger hon.

Även andraårseleven Olivia Thörne, 18, på Katrinelundsgymnasiet i Göteborg säger att de nya betygen skapar en farlig spiral:

– Det påverkar oss på så sätt att det blir en negativ stress. Man måste prestera hela tiden och får aldrig misslyckas. Det gör oss ännu mer trötta, säger hon.

"Inte syftet att tappa motivationen"

På Skolverket har man känt till diskussionen om det nya betygssystemet under en längre tid, men enhetschefen Karin Hector Stahre tycker att diskussionen har blivit lite onyanserad.

– Det är troligen inte så många elever som har en sådan ojämn profil att de pendlar mellan A och E i betyg. De flesta som ligger övervägande på A kanske har C i någon förmåga, då får man ett B i betyg, säger hon.

– Men det är absolut inte syftet att man ska tappa motivationen. Undervisningen måste vara såpass engagerande för varje elev att man blir sporrad att göra sitt bästa, fortsätter Karin Hector Stahre.