Shekarabi: Rita om Sverigekartan

1 av 2
NYHETER

Regering vill förändra bilden av Sverige.

Dagens indelning av län och landsting med anor från 1600-talet behöver moderniseras.

”Det är dags att rita om kartan” skriver civilminister Ardalan Shekarabi på DN Debatt.

Senaste i december 2017 vill regeringen att det ska fattas beslut om ny landstingsindelning. Då kan Sverigekartan ritas om den första januari 2019.

Därför ska de nu utse förhandlingspersoner som får i uppdrag att ta fram nya regioner, skriver civilminister Ardalan Shekarabi (S) på dagens DN Debatt.

”Det har nu blivit tid att uppdatera Sveriges geografiska indelning och skapa regionala organisationer som bättre motsvarar den moderna människans behov och förväntningar. Det är dags att rita om kartan” skriver ministern.

Han skriver att dagens indelning i län och landsting som ”i hög utsträckning” bygger den gränser som skapades av Axel Oxenstierna på 1600-talet inte längre duger eftersom människor i dag ”rör sig över geografiskt större områden än tidigare”

Frågan om att förändra ”Sverigekartan” har varit på tapeten i flera omgångar i många år. Senast 2007 föreslog en utredning en rejäl minskning av länen och landstingen – från dagens uppdelning till endast sex storregioner.

Då rann frågan ut i sanden den gången på grund av ”politiska låsningar” enligt civilminstern. Men nu tar alltså regering nytag.

”Några regioner kan bildas redan i samband med nästa val, andra vid valet därpå. För att inte förlora momentum bör dock bred politisk förankring ha skett kring den kommande indelningen vid denna mandatperiods slut” skriver Ardalan Shekarabi på DN Debatt.

ARTIKELN HANDLAR OM