Forskare: Tidiga morgnar hot mot tonåringars hälsa

NYHETER

Tidiga morgnar försämrar inte bara studiekapaciteten hos tonåringar, de är också ett direkt hot mot deras hälsa. Därför borde skoldagarna börja senare, skriver fem forskare i Svenska Dagbladet.

Forskarna pekar på att en rad undersökningar visat att senare skoldagar är bättre för eleverna. De tar upp en studie från University of Minnesota med 9 000 gymnasieelever, som visar att när skolans starttid flyttades fram från klockan 7.50 till 8.40 förbättrades elevernas betyg samtidigt som trötthet, depressionssymtom och koffeinkonsumtion minskade. I USA har nu många skolor flyttat fram skolans starttider. Även i England görs försök med att låta skoldagarna i gymnasieskolan börja senare.

Nu efterlyser forskarna liknade steg i Sverige och understryker att frågan om att lägga om skoltiderna med hänsyn till tonåringarnas dygnsrytm är vetenskaplig och inte ideologisk.

TT