Kritiken: En kaosinsats

NYHETER

Brandmannen Johan tvingades släcka elden med trädgårdsslang

1 av 13 | Foto: Brandmannen Johan Landenberg fick ta till en trädgårdsslang från ett bostadshus när elden började närma sig.

När lågorna närmade sig bostadshuset greppade brandmannen Johan L­andenberg en trädgårdsslang.

– Mitt beteende är ett bevis på vilket kaos det var, säger han.

Nu får räddningsarbetet kritik från flera håll.

En vecka har gått sedan storbranden i Västmanland startade. Fram till i går har den växt i storlek.

Värsta dagen var i måndags. Då kallades en styrka från räddningstjänsten D­ala-Mitt, fem brandmän och en insatsledare från Stora Skedvi.

På väg mot ledningscentralen i Ramnäs passerade de byn Broarna, i närheten av sjön Snyten och körde rakt in i ett område där det brann kraftigt.

De möttes av folk som r­opade att lågorna hotade deras hus.

– Allt gick så fort. De stoppade oss. Vi är brandfolk och stannar när någon b­ehöver hjälp. Vi funkar så. Det brann kanske 500 meter från husen, säger Johan Landenberg.

’Gjorde vad jag kunde’

Insatsstyrkan började arbeta. De hade vatten med sig och pumpade dessutom upp mer från sjön Snyten. Men elden spred sig snabbt och Johan Landeberg sprang ner till ett av bostadshusen för att varna husägarna.

Där plockade han upp en vanlig trädgårdsslang och blötte ner vegetationen i närheten av huset.

– Mitt beteende är ett bevis på vilket kaos det var. Vi hade inte mer utrustning, den var en bit längre bort vid skogsbranden som h­otade fastigheten, säger J­ohan Landeberg.

– Jag gjorde vad jag kunde göra i det läget och försökte blöta ner det jag kunde för att rädda byggnaden

”Fullkomligt kaos”

Mayre Martel och Jan J­ohansson äger det hotade huset.

– Det var fullkomligt kaos. Det bara dånade av branden. Ingen hade meddelat att den var så nära. Vi flydde därifrån och fick med oss lite kontanter, kläder och vår hund. Men vi får ingen information om vad som hänt med vårt hus. Jag är förbannad, säger Mayre Martel.

Göran Jonsson var styrkeledare. Han uppger att ledningsstaben i Ramnäs inte kände till hur allvarligt läget var i närheten av Broarna i måndags eftermiddag.

Dessutom hade styrkan från Stora Skedvi ännu inte blivit en del av insatsen - e­ftersom de hade hunnit fram till Ramnäs.

– Vi hade inte fått kartor och kommunicerade via mobil. Vi hade inte fått några som helst uppgifter. Det var för jävligt där, säger G­öran Jonsson.

Till sist lyckades styrkan från Dala-Mitt ändå hejda elden.

I förrgår byttes ledningen för räddningsinsatsen ut. Den tidigare hade ”ett helskotta”, säger biträdande räddningsledare Tomas Strandman:

– Initialt var det för lite folk med för mycket att g­öra. Det är en unik händelse att Länsstyrelsen tog över ansvaret, det har hänt kanske en gång tidigare i Sveriges historia.

En källa inom ledningen är kritisk mot hur räddningsarbetet utfördes i starten. Den tidigare organisationen bad inte försvaret att hjälpa till förrän i söndags. Det var också oklart med o­rdergången och sam­ordningen.

Bristande information

Många boende i det drabbade området är frustrerade över bristande information både innan, under och nu e­fter det mest kritiska läget.

Jan Wisén är enhetschef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Han tycker redan nu att rutinerna borde ses över.

– Vi får utvärdera det här efteråt, vad som fungerat och vad som inte fungerat, säger han till TT.

”Extremt stressade”

Enligt räddningsledaren Lars-Göran Uddholm har information till allmänheten varit ett prioriterat område. Han beklagar att människor upplever att den brustit.

– Av och till har man varit extremt stressade, så då har information kanske inte v­arit det som har legat längst fram. Och det är bara att v­ara självkritisk och konstatera att vi uppenbarligen har varit lite otydliga i delar av informationen - så att det har upplevts som att man har fått olika besked, säger han till TT.