Experten: Du kan inte skydda dig

Säkerhetsexperten Anders Nilsson.
NYHETER

USA ser dig.

Och det är svårt att skydda sig mot deras omfattande nätövervakning.

– Det går inte, säger datasäkerhetsexperten Anders Nilsson.

Facebook. Google. Skype. Apple. Microsoft. Yahoo.

De samarbetar alla med amerikanska myndigheter i ett omfattande övervakningsprogram, vilket bland annat tillåter National Security Agency (NSA) att se allt som du gör på sociala medier.

Datasäkerhetsexperten Anders Nilsson menar att det är svårt att skydda sig helt och hållet mot ”store­brorsprogrammet”. Det räcker till exempel inte att använda sig av anonymiseringstjänster, vilket gör att ingen kan se vilken dator du loggar in från.

”Kan ha järnkoll”

När du loggar in på ditt personliga konto på sociala medier, till exempel Facebook, spelar det ingen roll.

– Det enda som händer är att de inte kan se vilken dator du loggar in ifrån, men själva kontot kan de ha järnkoll på, säger Ander Nilsson.

I Sverige bedrivs liknande spaning, till exempel den omdebatterade signalspaningen som görs av Försvarets radioanstalt (FRA). Men inte på det här sättet mot personer som är bosatta i Sverige.

– Det som är speciellt med den här omfattande spaningen är att den riktar sig mot de egna invånarna, amerikanerna, säger datasäkerhetsexperten Anders Nilsson.

Går längre än i Europa

Han menar att övervakningen delvis är lik den som finns i Europa. Där ska till exempel varje telefonsamtal loggas. Vem som ringde till vem och hur länge.

Den amerikanska övervakningen går dock längre. Enligt läckan, Edward Snowden, siktar NSA på att bygga upp en säkerhetsapparat där all information sparas i realtid.

– Det är oerhörda datamängder det handlar om, frågan är om man kan hitta det man söker bland all information, säger Anders Nilsson.

Han tycker att det är anmärkningsvärt att amerikanska myndigheter diskuterat själva läckan mer än frågan om övervakningen.