Problem på röda linjen

NYHETER

Det är kraftiga förseningar i trafiken på tunnelbanas röda linje i Stockholm.

Anledningen är ett tidigare banfel.

Problemen beror på ett tidigare banfel i depån, uppger SL på sin hemsida.

Tidigare stod trafiken på tunnelbanas röda linje nästan helt stilla.

Nu har den kommit i gång, men det är fortfarande kraftiga förseningar och oregelbunden trafik.