Dokumenten bevisar: Carl Bildt gav hemliga uppgifter – till USA

Fälldin: Har man kommit överens att det här för vi inte ut i offentligheten, då gäller det

Carl Bildt (M) informerade USA om vad som sades under slutna regerings­överläggningar på 70-talet.

Förre statsministern Thorbjörn Fälldin och Folkpartiets före detta partiledare visste ingenting om Bildts kontakter.

– Allt vi sa var hemligt. Inte bara för utländska intressenter, utan också för våra egna partier, säger Per Ahlmark (FP).

– Har man kommit överens om att det här för vi inte ut i offentligheten, då gäller det, säger Thorbjörn Fälldin (C).

Regeringsförhandlingarna på Riksdagshuset i Stockholm, hösten 1976, pågick under stort hemlighetsmakeri. Elva dagar efter valet, den 1 oktober, kommenterade Thorbjörn Fälldin de långdragna överläggningarna i Aftonbladet.

– Jag säger ingenting alls om innehållet i förhandlingarna, sa C-ledaren.

Men samma dag skriver den amerikanske ambassadören David S Smith en hemlig rapport till utrikesminister Henry Kissinger. Han refererar till ett möte mellan den då 27-årige Carl Bildt, M-ledaren Gösta Bohmans assistent och blivande svärson, och USA:s utsände på plats Ronald E Woods.

Före svenska folket

Bildt hade då, mot löfte om att inte röjas som källa, redogjort för vad som sagts i de hemliga förhandlingarna. Det står uttryckligen i diplomatrapporterna, som läckts genom Wikileaks, att informationen lämnades över i förtroende från en ”källa nära förhandlingarna”.

Carl Bildt hade bland annat berättat hur den kommande trepartikoalitionen skulle utformas, hur partierna resonerade kring kärnkraftsfrågan och hur de skulle hantera en folkomröstning.

Information som alltså nådde USA:s regering långt före svenska folket. Uppgifterna ansågs även så pass viktiga att de skickades vidare till CIA, enligt dokumenten.

Ronald E Woods, som träffade Bildt vid det här tillfället, minns väl sin kontakt i Sverige.

Skulle inte komma ut

– Jag minns att jag träffade Carl Bildt, han var mycket påläst och väl insatt. Jag rapporterade in allt han sa, det var mitt jobb, säger han.

Både Thorbjörn Fälldin (C) och Per Ahlmark (FP) minns att Carl Bildt satt med under förhandlingarna i riksdagshuset.

De är bägge tydliga med hur hemligt mötet var.

– Allt vi sa var hemligt. Inte bara för utländska intressenter, utan också för våra egna partier. Vi var väldigt noggranna att saker och ting inte skulle komma ut. Hade jag fått reda på att Bildt gick och babblade, då hade jag blivit väldigt irriterad, säger Per Ahlmark (FP).

Han berättar också att det först sent under förhandlingarna blev klart hur koalitionen skulle se ut.

– Det var inte ens självklart att vi skulle klara de här förhandlingarna och kunna bilda regering, inte heller att det skulle bli just en trepartikoalition.

”En princip”

Inte heller Thorbjörn Fälldin (C) minns att Bildt sanktionerat sina informationsutbyten med USA med någon annan runt förhandlingsbordet.

– Det är en princip som är viktig. Har man kommit överens på tu man hand eller i en större krets att tills vidare så ska det vi avhandlar inte komma ut till offentligheten, då gäller det. Och då gäller det för alla.

Vad säger du då om Bildts agerande?

– Som jag sa: Har man kommit överens om att det här för vi inte ut i offentligheten, då gäller det. Det är alldeles detsamma vem som bryter löftet. Då gäller det, säger Fälldin.

När Aftonbladet i går konfronterade Carl Bildt med uppgifterna sade han att informationen han lämnat ändå stod i tidningarna under den här tidsperioden.

Men i Aftonbladet från den 1 oktober 1976 står det:

”Dag efter dag har Thorbjörn Fälldin mött Gösta Bohman och Per Ahlmark på sitt rum. I flera timmar, ibland så länge som fem timmar i sträck, har de samtalat utan att någon oinvigd fått vara med. Sedan har de kommit ut och till de väntande journalisterna sagt samma sak: det går framåt steg för steg. Sedan har de vägrat att ge några som helst besked om hur stegen ser ut.”

Dokumenten

Här är dokumenten som visar att utrikesminister Carl Bildt lämnade över hemlig information till USA på 70-talet.

Genom sina nära kontakter med M-ledaren Gösta Bohman fick Bildt en unik inblick i topphemliga ‧regeringsförhandlingar. Information han sedan läckte till USA.

– Han var väl insatt. Jag rapporterade in allt han sa, säger Ronald E Woods, USA:s utsände.

Mars 1973

Bildt bjuds in till USA

Texten i översättning: Ambassaden rekommenderar starkt att Utrikesdepartementet godkänner Bildts nominering. Han är smart och exceptionellt aktiv inom svensk politik, liksom nationella och internationella studentorganisationer. Bildt kommer att bli ordförande för FMSF, Federationen av Konservativa Studenter, han är en aktiv och viktig idekälla för det Konservativa partiet. Ledare inom FMSF brukar fortsätta till Riksdagen och till ledande positioner inom partiet.

April 1975

Bildt ber om kontakt med USA-politiker...

Texten i översättning: Ambassaden har blivit kontaktad av Carl Bildt som deltog i IV programmet och är ordförande för Europeiska Demokratiska Studenter. Han har bett oss om hjälp att utse unga Republikaner och Demokrater, en eller två av vardera, för att delta i organisationens sommarkonferens i Helsingfors.

April 1975

...utan att organisationen vet vad han gör

Texten i översättning: Organisatörerna av den Europeiska Demokratiska Studentkonferensen visste inte att Bildt begärt Ambassadens stöd i att arrangera amerikanskt deltagande.

Juni 1975

Bildt tackar för hjälpen och får kontakt med Karl Rove

Texten i översättning: Carl Bildt tackar Utrikesdepartementet för dess stöd och bjuder hjärtligt in

Rove och McDonough för att delta.

September 1975

Bildt ber om fler kontakter

Hans önskemål skickas vidare till CIA

Texten i översättning: Maning till Handling till: CIA, INR, NSA

Carl Bildt, Moderaltedaren Gösta Bohmans personliga assistent, kommer att vara i Washington den 26-27 september... Bildt kommer att delta i en paneldiskussion om relationerna mellan USA och Europa. Efter mötet planerar Bildt att stanna i Washington i två eller tre dagar. Bildt har bett Ambassaden om hjälp i att arrangera möten med personer från den amerikanska utrikesförvaltningen som ansvarar för Sovjetunionens relation till Europa. Vi har föreslagit att Bildt kontaktar Paul Canney för att arrangera mötena.

Oktober 1976

Carl Bildt läcker information från slutna regeringsöverläggningar

Informationen skickas vidare till CIA

Översättning: Carl Bildt, ‧Moderatledaren Gösta ‧Bohmans assistent, anförtrodde för den politiske rådgivaren och vice direktören för Europeisk och Österländsk säkerhet, Woods, att en överenskommelse träffats i kärnkraftsfrågan och att diskussionerna blivit specifika beträffande den nya regeringen. Bildt sa att kompromisslösningen mellan de tre‧ ‧ledarna skulle innebära att två kärnkraftverk (Barsebäck 2 och Ringhals 3) inte skulle tas i bruk innan tidigast 1978, detta trots att Barsebäck 2 egentligen är planerad att startas denna ‧månad. Inga nya kärnkraftverk kommer att byggas. Utöver det kommer en kunglig kommission att uses för att utreda säkerheten kring kärnkraft, den kommer att få i uppdrag att inkomma med rapport inför 1978 års stora riksdagsdebatt om energipolitik.

Bildt lade även till att koalitionen inte skulle motsätta sig en folkomröstning om framtiden för den svenska kärnkraften efter att undersökningskommissionen kommit med sitt yttrande.

Bildt sa också att det kommer att bli en trepartiregering fast de konkreta uppdelningarna om poster och ‧procent ännu är under förhandling. Han sa att den nya regeringen har all chans att behålla makten åtminstone till 1982 om motsättningarna kring kärnkraftsfrågan kan ‧lösasinom koalitionen, detta menar han är troligt om kompro‧missplanen implementeras. Konfidentiellt.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN