Här är våra nya lagar

Foto: Den första juli börjar de nya lagarna att gälla
NYHETER

Papperslösa får vård, vakter får bära vapen på svenska fartyg och fotografering kan bli kränkande.

Här är tio uppmärksammade lagar som träder i kraft den första juli.

Lärare kan skaffa leg

Förste lärare. Det är det nya karriärsteget som införs i sommar. Det krävs en examen på forskarnivå och yrkeserfarenhet för att kunna bli legitimerad förste lärare.

Olagligt att fotografera

Kränkande fotografering är från och med förste juli brottsligt. Exakt vad det innebär är i stor utsträckning upp till rättsväsendet att avgöra men grundprincipen är att det blir förbjudet att fotografera personer som vistas på privat plats om det inte motiveras av syftet.

Fler övervakningskameror

Det är följden av den nya lagen om kameraövervakning. Det blir i större utsträckning tillåtet att montera kameror i butiker, inom kollektivtrafiken och i parkeringshus.

Mer pengar till utsatta familjer

Familjer som har fått försörjningsstöd en längre tid kan få behålla sitt bidrag även om de får lön. I fortsättningen kommer beräkningar göras på 75 procent av pengarna som tjänas. Reglerna gäller under två år, sedan räknas försörjningsstödet på hela lönen.

Hårdare straff för pedofiler

Det lägsta straffet skärps från sex månader till ett år. Dessutom kommer fler typer av sexuellt övergrepp att klassas som våldtäkt då lagtexten skärps.

Papperslösa får rätt till vård

Därmed får de samma rättigheter som asylsökande i Sverige. Papperslösa barn får samma rätt till vård som barn med svenska pass.

Kravet på sterilisering vid könsbyte slopas

Tvångssteriliseringen skrotades redan i fjol men lagen träder i kraft först i sommar. Enligt riksdagen har det varit tveksamt om den tidigare lagen varit i linje med internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter.

Papperslösa barn får gå i skola

Utöver vård får alltså barnen rätt att gå i skolan precis som barn med uppehållstillstånd eller som är asylsökande. Däremot omfattas de inte av skolplikten.

Beväpnade vakter

Svenska redare och fartygsägare får anlita beväpnade vakter. Syftet är att undvika kapningar av pirater i främmande farvatten.

Mer matte i lågstadiet

Nu blir det över 1000 timmar matte per år. Dessutom införs ett krav att undervisningen i kärnämnena svenska (även som andraspråk), engelska samt matematik inte får begränsas.

Tillstånd ska minska assistansfusket

Det kommer krävas tillstånd för att jobba med personlig assistans. De ekonomiska kraven skärps också för företagare i branschen. Syftet är att minska antalet oseriösa aktörer på marknaden.