Länsstyrelsen vill bevara hotad skalbagge

TT

Publicerad 2018-06-20

Försök till att återetablera skalbaggsarten den större ekbocken ska göras i Björnö naturreservat norr om Kalmar. Arkivbild.

Har du dålig koll på den större ekbocken? Det är inte konstigt – i dag finns den bara på Öland. Men nu ska ett försök till att återetablera skalbaggen göras i Björnö naturreservat norr om Kalmar.

På Naturvårdsverkets uppdrag arbetar länsstyrelsen i Kalmar med ett program för att bevara den hotade arten. Ett steg i det är att släppa ut ett antal skalbaggar vid Björnö, där många jätteekar anses erbjuda en lämplig livsmiljö.

Den större ekbocken är en av Sveriges största skalbaggar. Tidigare har den funnits även i Skåne, Blekinge, Halland och Småland. Men baggens livsmiljöer – främst i gamla ekar med grov och solbelyst bark – har beskurits sedan 1800-talet. Detta på grund av avverkning och att betesmarker som dominerades av ekar har vuxit igen.