Få tvångsäktenskap leder till åtal

Av:  TT TT

Kammaråklagare Jessica Wenna har varit åklagare i de flesta av fallen rörande tvångsäktenskap. Bara fem procent av anmälningarna 2015-2017 har lett till åtalsbeslut.
Kammaråklagare Jessica Wenna har varit åklagare i de flesta av fallen rörande tvångsäktenskap. Bara fem procent av anmälningarna 2015-2017 har lett till åtalsbeslut.

Lagen om tvångsäktenskap infördes för fyra år sedan, men anmälningarna har varit få. Än färre, bara fem procent, har lett till åtal.

Totalt har 234 anmälningar gjorts rörande äktenskapstvång eller vilseledande till tvångsäktenskapsresa sedan den nya lagstiftningen 2014. Men bara 13 av fallen har lett till åtal, visar statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) och Åklagarmyndigheten.

– Det här sker i en hederskontext som medför att det är svårt att få någon att berätta om de här brotten, det gäller såväl vittnen som målsägande, säger Jessica Wenna, kammaråklagare i Västerås, som varit åklagare i de flesta av fallen.

– Man känner en stark lojalitet till familjen, och individen har inte en lika viktig roll som i vår kultur. Det samtidigt som man också kan riskera repressalier, säger hon.

Bevisning utomlands

Sommaren är en kritisk tid för tvångsgifte då en del barn luras att följa med utomlands på semester. 37 av de 234 anmälningarna handlar om vilseledande till tvångsäktenskapsresa, och i den kategorin har inte ett enda ärende slutat i åtalsbeslut.

– Delar av det här sker utomlands där det kan vara problematiskt att få tillgång till bevisning. I synnerhet om det skett i ett land som Sverige inte har något utpräglat samarbete med.

Det är svårt att uttala sig om eventuella brister i lagstiftningen, enligt Jessica Wenna, eftersom det ännu inte finns så många åtal eller domar.

Potential i skolan

Däremot ser hon stor potential i det arbete som sker på skolorna. Det är sällan som någon målsägande eller nära anhörig anmäler. I stället är det skolorna som ofta uppmärksammar när något är på gång.

– Där tror jag att man kan bli ännu bättre på att agera. Har barnet pratat om det här på skolan kan de också sitta på viktigt bevismaterial, säger Jessica Wenna.

Publisert: