Även för lite sol kan vara skadligt

NYHETER

Att undvika sol kan vara en lika stor riskfaktor som rökning, stillasittande och övervikt när det gäller hjärt-kärlsjukdom och risk att dö i förtid, enligt en studie vid Karolinska universitetssjukhuset, uppger SR Ekot.

Studien har följt nära 30 000 kvinnor i 20 år. De som inte solar alls löper en fördubblad risk att dö i förtid. Risken minskar om man vistas längre tid i solen – till en viss gräns. För överdrivet solande kan också vara farligt, enligt Pelle Lindqvist, docent vid Karolinska i Huddinge.

Men varför ett måttligt solande kan minska risken för till exempel hjärt-kärlsjukdomar är fortfarande oklart.

– En huvudhypotes har ju varit att undvika D-vitaminbrist, som är vanligt på våra breddgrader, säger Pelle Lindqvist till Ekot.

– En annan har varit att solning frisätter kväveoxid som är positivt för kärlsystemet. En tredje är att kroppen har ett inbyggt belöningssystem med en endorfinfrisättning. Endorfinerna minskar ju stressnivån i kroppen och både kronisk och akut stress är ju några av våra folksjukdomar.

Studien publiceras i Journal of Internal Medicine.

TT