Tummen upp för effektivt råttgift

Av: Ebba Thornéus

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2 | Foto: Brunråtta

Under lång tid har Stockholm haft stora problem med råttor som vistas på alla tänkbara ställen runtom i staden.

Råttorna är nu så många att de utgör en fara för folkhälsan, menar Kemikalieinspektionen – som nu ger dispens för ett effektivt råttgift för att komma tillrätta med invasionen. 

Det är bekämpningsmedlet ”Racumin puder” som Stockholm stad nu fått dispens att använda mot stadens brunråttor.

Giftet, som är i puderform, sprutas ner i råttornas bon och gångar, men har inte varit tillåtet att använda sedan i juni 2015.

Sedan dess har antalet råttor i staden ökat dramatiskt och anses nu kunna utgöra en fara för folkhälsan, enligt Kemikalieinspektionen.

– Vi har beslutat att bevilja dispensen för att Stockholms stad ska kunna hantera den akuta situationen med råttor på vissa platser i Stockholms innerstad, säger Johan Helgesson, regelsamordnare på Kemikalieinspektionen i ett pressmeddelande.

Krav på flera åtgärder

Dispensen gäller i 180 dagar och medlet får bara spridas av behörig personal i stadsparksmiljöer samt vid gångstråk mellan parker och andra platser där många människor är i rörelse.

Medlet anses mycket effektivt då det fastnar i pälsen och råttorna får då i sig produkten när de tvättar sig.

Dock är giftet bara en del av lösningen på problemet, förklarar myndigheten, som menar att staden även måste vidta andra åtgärder. Som att byta ut gamla papperskorgar och beskära buskage som kan anses vara ”attraktiva boendemiljöer" för de fyrbenta invånarna.

Man måste även se till att de döda råttorna snabbt tas som hand så att dessa inte blir måltider för exempelvis katter och fåglar.

Publicerad:

LÄS VIDARE