Vägen till skolan är 20,5 meter för kort

NYHETER

12-årige Victor nekas skolskjuts – tvingas gå utmed trafikerad länsväg

12-årige Victor Andersson väg till skolan är uppmätt till 2 979,5 meter.

Det är 20,5 meter för lite för att han ska ha rätt till skolskjuts.

Det har länsrätten i Västmanland nu beslutat i en dom.

– Vi har erbjudit oss för att betala för skolskjutsen, men det godtar man heller inte, säger Victors pappa Stefan Andersson.

Victor bor på Nyckelön i Kvicksund. För att komma till skolan måste han bland annat gå över bron i Kvicksund och även följa den hårt trafikerade länsvägen, visserligen på en gång- och cykelbana som är skild från riksvägen med ett räcke.

– Egentligen handlar det inte om Victor utan alla barn i området. Det finns barn som har en hållplats där bussen stannar precis där de bor, men de får inte åka med, fortsätter Stefan Andersson.

Packar gitarren i sopsäck

Det är främst under de mörka vintermånaderna då det också är halt och snöigt som man önskar att barnen på andra sidan bron skulle få skjuts med buss till skolan.

– Victor tar musiklektioner, han spelar gitarr och den är väderkänslig. På vintrarna måste vi packa in den i en sopsäck för att den inte ska bli förstörd.

När man mäter vägen till och från skolvägen gör man det från tomtgräns till tomtgräns. För att Victor ska få skjuts med buss till skolan saknas 20,5 meter, alltså ungeför en och en halv busslängd. Men bussen stannar inte vid skolans tomtgräns.

– Nej, den åker in drygt 200 meter på tomten innan den släpper av barnen, så egentligen är det lite mer än tre kilometers väg till skolan, säger Stefan.

”Förutsättningarna har förändrats”

Han har inte bestämt om han tänker begära prövningstillstånd i kammarrätten.

– Just nu sitter jag faktisktmed en ny ansökan om skolskjuts framför mig. Förutsättningarna har förändrats sedan första ansökan, bland annat har riksvägen bytt nummer vilket har medfört att det numera går mycket mer tung trafik på den än tidigare. Bullernivån har ökat drastiskt och överskrider säkert gränsvärdena för vad man bör utsätta barn för.

Det är alltså inte säkert att frågan om Victor och de andra barnen på Nyckelön ska få skjuts till skolan eller inte är avgjord än.

– Det hela handlar bara om byråkrati, samtidigt som man utsätter barnen för fara, tycker Stefan Andersson.

Det är barn- och ungdomsnämnden i Västerås som fattat beslutet att neka Victor och hans kamrater skolskjuts. I deras yttrande går att läsa att Victor inte är berättigad till skolskjuts med hänsyn till färdvägens längd och att man anser att trafikförhållandena längs skolvägen inte heller anses så farliga att de berättigar honom till transport med buss.