Helsingborg inför miljözon

NYHETER

Måste minska utsläppen: "Länsstyrelsen vaktar på oss"

Nu tar Helsingborgs kommun krafttag för att minska föroreningen i centrum.

1 januari 2008 införs en så kallad miljözon.

– Länsstyrelsen vaktar på oss, säger Göran Persson, chef för trafiksektionen i Helsingborg.

I dagsläget är utsläppen av framför allt kvävedioxid på tok för stora.

Därför följer Helsingborg efter Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund – och inför en miljözon.

– Vi har studerat effekterna i de andra städerna och efterlevs reglerna fullt ut räknar vi med en minskning av utsläppen med 7–10 procent på några år, säger Göran Persson.

– Det låter kanske inte så mycket men tillsammans med de andra åtgärderna i vårt miljö-paket kommer det att bli bra, fortsätter han.

Åka kollektivt

Bland övriga åtgärder finns en ny parkeringspolicy och idogt arbete med att övertyga kommuninvånarna att åka mer kollektivt.

– Den tunga trafiken i centrum är en stor orsak till att luften inte är den bästa. Vi ligger på gränsvärdet för det tillåtna på flera ställen och eftersom Länsstyrelsen vaktar på oss måste vi förbättra miljön, säger Göran Persson.