Bidragsfusket ökar kraftigt

NYHETER

Fusket med föräldrapenning värst – ”Vi har blivit bättre på att upptäcka brotten”

Allt fler bidragsfuskare åker fast i försäkringskassans kontroller.

Och det är inte storfuskarna som är värst.

De största skurkarna är småbarnsföräldrar och sjukpensionärer.

Foto: Jagar fuskare Försäkringsdirektör Stig Orustfjord

Under de fem första månaderna i år har 2 780 polisanmälningar gjorts om bidragsfusk. Det ska jämföras med 1 795 anmälningar som gjordes under hela förra året. Totalt handlar det alltså om mer än en fördubbling, rapporterar SVT:s rapport.

– Det är en kraftig ökning, säger Stig Orustfjord, försäkringsdirektör på försäkringskassan till aftonbladet.se.

Han säger att det stadigt ökande antalet anmälningar främst beror på två saker:

Mer resurser

– Det ena att vi fått extra resurser att genomföra våra kontroller. Vi har faktiskt fördubblat dem i år. Det andra är att vi har blivit bättre på att veta vart vi ska leta. Länge trodde vi att mycket av fusket låg i komplicerade ärenden som omfattade mycket pengar, som exempelvis förtidspensioner där stora belopp betalats ut. Men sedan har det snarare visat sig att det är i ärenden med enkla regler och små pengar som det begås mest brott.

Allra värst fuskas det med föräldrapenningen.

– Där vet vi att ungefär tio procent av allt ärenden är medvetet fejkade. Totalt blir det oerhört mycket pengar, säger Stig Orustfjord.

Därefter bland fuskfavoriterna kommer ärenden om ersättning när man inte kan arbeta, som exempelvis sjukpenning. Nästa kategori i skalan är förmåner man kan få när man separerat, som exempelvis bostadsbidrag och underhållsstöd. Där är fusket också utbrett.

– Vi ser också en del att fusk med att man uppbär förmåner utomlands som bara gäller i Sverige. Man har lämnat landet utan att tala om det vare sig för oss eller skattemyndigheterna.

Fuskas för en miljard

Polisanmälningarna som gjorts till och med maj omfattar bara de runt 89 miljoner kronor.

– En sannolik kalkyl är att vi kommer att hamna på runt 200 miljoner kronor på årsbasis, säger Stig Orustfjord.

Mörkertalsstudier som föräkringskassan gjort tyder på att fusket omfattar mycket mer än så, kanske upp mot miljard kronor per år totalt.

– Det betyder att vi trots ökningen hittills bara spårat upp tjugo procent.

Tror du att ni kommer fortsätta att hitta fler och fler fuskare?

– Jag tror inte siffrorna kommer fortsätta att fördubblas, men en ökning kommer vi nog att se ett tag till.