Sexfriad får exra skadestånd

NYHETER

Avtjänade tre år i fängelse – får 100 000 kronor ytterligare för kränkning

Kamraten till den incestdömde pappan i Skåne, som efter att

ha avtjänat fängelse i över tre år beviljades resning och friades

helt, får nu extra skadestånd. Han får 100000 kronor för den

kränkning som han anses ha utsatts för av det rättsliga maskineriet.

Den nu 72-årige mannen har tidigare beviljats 1,8 miljoner

kronor i skadestånd från staten, men begärde ytterligare 100000

kronor för kränkning i likhet med vad justitiekanslern (JK) tidigare

beviljat flickans friade far.

Pappan dömdes 2002 till åtta års fängelse och kamraten till fängelse

i fem och ett halvt år för upprepade sexövergrepp mot den underåriga

dottern. De hann båda avtjäna straffet i tre år och två månader innan

de efter resning friades helt av hovrätten i Malmö.

Resningen var en direkt följd av reportage i SVT:s program Uppdrag

granskning som påvisade en rad underligheter i bevisningen. Därtill

hade den då tonåriga dottern då tagit tillbaka sina anklagelser mot

männen.

Pappan begärde senare 11,7 miljoner kronor i skadestånd och

beviljades 2,4 miljoner. Kamraten begärde drygt åtta miljoner kronor

men fick 1,8 miljoner.

I skadeståndet till pappan ingick dock även 100000 kronor för

kränkning. JK Göran Lambertz har nu funnit att kamraten var utsatt

för lika stor kränkning som pappan och beviljar honom samma belopp

jämte ränta utöver det skadestånd som redan har betalats ut.

TT