Virginia Tech-mördaren led av psykisk sjukdom

NYHETER

Seung Hui Cho mördade 32 personer

Foto: Studenten Seung Hui Cho var sjuk när han gjorde sig skyldig till skolmassakern på Virginia Tech, USA

Studenten Seung Hui Cho var sjuk när han gjorde sig skyldig till skolmassakern på Virginia Tech, USA.

Chos tillstånd var känt på hans förra skola, men ansvariga på Virginia Tech fick aldrig någon information om hans sjukdom som innebar ångest och problem med att yttrycka sig.

Seung Hui Cho var drabbad av selektiv mutism, ett tillstånd som bland annat innebar att han hade mycket svårt för att prata med exempelvis sina klasskamrater och lärare.

När han studerade vid Fairfax County school fick han studera i en specialklass som tog hänsyn till hans problem och gav honom en speciell läroplan som skulle hjälpa honom. Han led också av svår ångest och gick därför i terapi.

Men när Cho lämnade den trygga tillvaron där och började studera vid Virginia Tech, förvärrades hans problem. Skolan informerades aldrig om hans specialbehov och han fick därför ingen hjälp där. Det ledde till att hans tillstånd kraftigt förvärrades och han blev ännu mer känslomässigt instabil, rapporterar Washington Post.

– Barn med selektiv mutism vill inte stå i centrum för allas upmärksamhet, säger Robert Schum som är psykolog och expert på selektiv mutism. Så när man lägger ansvaret på dessa barn och ber dem att själva dra till sig uppmärksamhet genom att be om hjälp, så är det svårt.

Tyst i klassrummet

Seung Hui Cho kände sig isolerad och blev under sina fyra år på Virginia Tech förlöjligad av sina skolkamrater. Lärarna ställde frågor till Cho som inte gav någon respons utan satt tyst. Det gjorde lärarna irriterade och klasskamraterna ansåg att han var en udda individ, hävdar experterna.

– Man kan jämföra det med ett litet barn som står ute på kanten av en trampolin vid en bassäng. Barnet kan inte röra sig trots att man ber det att hoppa. I ett klassrum så känner de här barnen med selektiv mutism sig hotade. De känner sig fångade och när folk tjatar så ökar det på barnens ångest, förklarar Robert Schum.

Det ledde till slut fram till skolmassakern där Cho mördade 32 skolkamrater innan han tog sitt eget liv.

Enligt Washington Post informerades aldrig Virginia Tech om Seung Hui Chos tillstånd, eftersom sekretess förbjöd hans förra skola att lämna ut den typen av uppgifter.

Det kan också ha varit så att hans föräldrar inte till fullo förstod vad hans sjukdom innebar. Så sent som förra sommaren kontaktade Chos mamma en pastor i en kyrka i Woodbridge för att hennes son skulle "renas" från "demoniska krafter".