Hårda tider för mobiltjuvarna

NYHETER

Kampanj i Örebro ska stoppa stölder

Nu ska färre mobiler stjälas i Örebro.

I dag drog kampanjen "Min – inte din" i gång.

Kampanjen går ut på att Örebroeleverna ska registrera sina mobiltelefoner som ett skydd mot stölder och rån.

– Vårt syfte med projektet är att få ner antalet brottsoffer, göra något för att ungdomar ska slippa vara rädda för rån och stölder. Kan vi få tillräckligt många att ansluta sig så hoppas vi på att det blir en liten trend, säger Anders Wiand som är projektledare.

Kampanjen är ett samarbete mellan Brottsförebyggande rådet, Örebropolisen och säkerhetsföretaget Sreg. Anders Wiand hoppas på att registrerandet av mobiltelefoner ska leda till att man undviker att ta mobiltelefoner, eftersom man ändå vet att de kommer bli obrukbara.

Registreringen innebär nämligen att polisen enkelt kan spärra telefonen.

– Det vi gör är att gå in och registrera Imei-koden och dagens telefoner är så pass avancerade att det är en omständig process att låsa upp dem, säger Anders Wiand.

Redan nu har 60 % av alla ungdomar från grundskolans årskurs 7 till årskurs 3 på gymnasiet anmälts till projektet som kommer att pågå till mitten på april.

Registreringen är gratis för skolelever upp till 20 år och skolpersonal.

Emma Löfgren