Vite hotar vårdcentral

NYHETER

Personalen har ingen flyktväg

Säkerheten för personalen vid vårdcentralen i Skåre i Värmland måste förbättras. Annars utdömer Arbetsmiljöverket ett vite på 200000 kronor. Senast den sista februari måste bristerna ha åtgärdats.

Arbetsmiljöverket anser bland annat att personalen i receptionen ha tillgång till en säker reträttväg – till ett utrymme där utomstående inte har tillträde.

Klart i februari

”Problemen är kända. Ingen har blivit utsatt för något hot eller våld utan det handlar om att förebygga och följa de lagar som finns”, säger verksamhetschefen Ann-Marie Carlsson i ett pressmeddelande.

Enligt landstinget påbörjas ombyggnadsarbetet i november och ska vara klart i god tid till sista februari.

TT