Regeringskansliet raderade loggfiler

NYHETER

Utplånade bevis om alla telefonsamtal under tsunamikatastrofen

Foto: PRESSKONFERENS EFTER TSUNAMIKATASTROFEN Kabinettssekreterare Hans Dahlgren på utrikesdepartementet, statsminister Göran Persson och hans närmaste man, statssekreterare Lars Danielsson, är bekymrade över läget.

Regeringskansliet utplånade medvetet uppgifter om telefonsamtal som ringdes under flodvågskatastrofen.

Svenska Dagbladet avslöjar i dag att 4 500 telefoner raderades efter att katastrofkommissionen ifrågasatt om Lars Danielsson ringde till UD under den första katastrofdagen.

- Det är sensationellt och oerhört allvarligt om regeringen har undanröjt viktigt bevismaterial under katastrofkommissionens och konstitutionsutstottets granskning, säger Göran Lennmarker till SvD.

Foto: - En regering får inte undanröja viktiga underlag för riksdagens granskning, säger konstitutionsutskottets ordförande Göran Lennmarker.

Statsministerns närmaste man Lars Danielsson och kabinettssekreterare Hans Dahlgren på UD hade olika uppfattningar om sina eventuella telefonsamtal under annandagen 2004.

Regeringskansliet raderade då loggfiler för alla de 4500 fasta telefoner som är anslutna till regeringskansliets växel.

Enligt Svenska Dagbladets källor genomfördes datautplåningen i två steg.

Halverade lagringstiden

Först halverade Bengt Nordqvist, rättschef vid regeringskansliets förvaltningsavdelning, den gällande lagringstiden för loggfilerna från ett år till sex månader.

Därefter gav statsrådsberedningens säkerhetschef Jan Mårtensson IT-avdelningen order att utplåna alla telefonloggar som var äldre än ett halvår. Alltså även dem som var intressanta i utredningarna efter tsunamikatastrofen.

- Gallringen skedde i mitten på på juli 2005, säger rättschefen Bengt Nordqvist till SvD.

KU kunde inte granska

Den åtgärden ledde till att riksdagens konstitutionsutskott, KU, inte kunde granska vilka samtal som ringdes under annandagen och perioden efter.

Att ta bort data om vilka samtal som ringts är inget brott. Däremot bröt regeringskansliet mot den praxis som funnits att spara samtalen i loggfiler.

KU begärde telefonlistorna i januari 2006 men dessa var då redan förstörda. Nu är informationen om telefonsamtal under tsunamidygnen för alltid borta.

”Får inte bete sig så här”

- En regering får inte bete sig så här och undanröja viktiga underlag för riksdagens granskning. Hur ska då granskningen bli korrekt om det som ska granskas röjs undan. Om det stämmer är det förfärligt – det måste undersökas på djupet, säger Göran Lennmarker.

Regeringens rättschef Bengt Nordqvist hävdar att det var en rutinmässig gallring. Men det resonemangent underkänner Lennmarker.

- Vi måste förhindra att upprepas i framtiden.

Om telefonloggarna sparats hade flera frågetecken kunnat klargörats. Efersom Danielsson sagt sig ha använt telefoner på sitt arbetsrum. Dessutom hade loggarna klargjort om Danielsson och Dahlgren pratade med varandra.

Tidigare artiklar:

Jörgen Källström