Utbrott av skabb på svenskt sjukhus

NYHETER

30-tal patienter har behandlats för parasitåkomman

Foto: Skabbutbrott 30 personer i Västmanland har tvingats att behandla mot skabb sedan parasitåkomman brutit ut på vårdenheter.

Cirka 30 patienter har varit tvungna att behandlas för skabb sedan parasitåkomma brutit ut på flera vårdenheter i Västerås.

”Det är framförallt personal pch patienter på Centrallasarettet samt boende på några kommunala enheter som har drabbats”, skriver landstinget i Västmanland i ett pressmeddelande.

Foto: Orsaken Parasiten som orsakar skabb behandlas med salva.

Kartläggningen av hur smittan spridits har lett tillbaka till en patient som smitta anställda och medpatienter inom vården i Västmanland. Utbrottet är så allvarligt att smittskyddsläkare Jan Smedjegård beslutat att göra skabb till en tillfälligt anmälningspliktig sjukdom i Västmanland.

Tack vare det hoppas man kunna förhindra ytterligare smittspridning. I praktiken innebär beslutet att alla fall av skabb som diagnosticerats sedan första augusti ska anmälas till smittskyddsenheten.

– Utbrott av skabb förekommer då och då. Risken att smittas är i allmänhet liten. Det är inte farligt men kan vara obehagligt för den som smittats, säger Jan Smedjegård.

Skabb har inget samband med bristande hygien, vilket är en vanlig missuppfattning.

Robert Triches