Arbetsgivaravgiften sänks

NYHETER

Regeringen vill göra det lättare för företag att anställa

Arbetsgivaravgiften skall subventioneras för företag som anställer långtidsarbetslösa, sjukskrivna och förtidspensionerade från årsskiftet. Däremot dröjer förslaget om hushållsnära tjänster.

Från årsskiftet får också företag som anställer personer som varit arbetslösa, sjukskrivna eller förtidspensionerade i mer än ett år en subvention motsvarande arbetsgivaravgiften. Ungdomar mellan 20 och 24 år som varit arbetslösa mer än ett halvår ska också omfattas av de så kallade nystartsjobben, liksom asylsökande.

Satsar på unga arbetslösa

Under våren 2007 tänker regeringen komma med fler förslag för att underlätta för unga att få jobb.

Men flera av förslagen som utlovats till företagen kommer inte att införas förrän den 1 juli nästa år. Det gäller till exempel förslaget om en skattereduktion för hushållsnära tjänster, regeringen kommer att återkomma med detaljer.

Från den 1 juli 2007 ska också arbetsgivaravgiften sänkas för dem som anställer någon mellan 19 och 25 år.

Sänkta arbetsgivaravgifter för frisörer, restauranger och vissa andra tjänstebranscher dröjer dock. Gränsdragningarna är komplicerade att göra och regeringen räknar med att kunna införa sänkningen tidigast den 1 juli 2008.

TT , Anna Lindström