Nu ser man ljuset i Botniabanans tunnel

NYHETER

Sveriges längsta järnvägstunnel är sex kilometer

Foto: Skanskas tunnelbyggare efter det historiska genomslaget.

Sveriges längsta järnvägstunnel håller på att ta form.

På måndagen sköts en sprängsalva som gör att byggarbetarna på Botniabanan ser ljuset i den sex kilometer långa tunneln.

Sammanlagt 300 man jobbar skift dygnet runt för att få klart tunneln.

Varje sprängsalva har gett 5,5 meter.

Idag möttes lagen från de två sidorna och man firade med fest i ett bergrum 60 meter ner i marken.

- Vi har nu gjort fullt genomslag, vilket innebär att man se ljuset i tunneln, berättar Skanskas Sverige AB:s platschef Anders Bergman

Det handlar om Namntalltunneln, en av Botniabanans totalt 16 tunnlar.

Mer än en mil

Parallellt med Namntalltunneln löper dessutom en lika lång servicetunnel och var 500:e meter finns tvärgående räddningstunnlar mellan spår- och servicetunneln.

Allt som allt byggs 13 kilometer tunnel i berget vid Namntalltunneln.

Tunneln är enkelspårig och utgör en del av Botniabanans södra sträckning mellan Nyland och Örnsköldsvik, strax väster om Stor-Degersjön. Den blir Sveriges längsta järnvägstunnel undantaget Stockholms tunnelbana, till dess Hallandsåstunneln blir klar.

Färdigt nästa sommar

Samtliga större arbeten i Namntalltunneln beräknas vara klara sommaren 2007 och projektet är budgeterat till 1,3 miljarder kronor.

Botniabanan blir en ny 19 mil lång järnväg mellan Umeå och Nyland utanför Kramfors. Järnvägen kommer att gå på 140 broar och i 16 tunnlar med en sammanlagd längd av 25 kilometer.

aftonbladet.se/TT