Integrera mera

NYHETER

Anneli, 25, tycker att politikerna ska sluta jiddra och börja trolla

Det är ett högriskprojekt att vara så passiv som de som styr vårt samhälle har varit när det gäller att ge kunskap till befolkningen om varandra.

Utan kunskap så uppstår bristande förståelse och en fertil grogrund för missförstånd. Vi blir främmande för varandra, och främmande är ofta skrämmande.

Rädsla är det jag är mest rädd för? det är då vi slutar ha dialog, och människor med kraftfull retorik i sin monolog får alldeles för mycket inflytande på massorna.

Jag hör röster som klagar på antalet människor som får asyl i vårt land. Dels så undrar jag om de alls vet vilka siffror det rör sig om. Oftast tittar de på statistik om invandring och har dessutom inte koll på att genomsnittsinvandraren till Sverige i dag är en vit man i trettioårsåldern, född i Sverige, som återvänder efter något decennium i ett annat land. Därtill den stora andelen inflyttade från våra grannländer.

Vidare kan man fråga hur relevant det är att prata om just antalet människor som får asyl. Om politikerna tittade på potential i stället för i huvudsak bara potentiella problem, skulle vi kunna blomstra tack vare de nya svenskarna.

Om inte, till exempel, sjuksköterskor, läkare och ingenjörer sätts att skura våra golv och städa våra toaletter, om inte man accepterar att en muslimsk färgad man lider 97 procent risk att vara arbetslös på grund av sina attribut, om man i stället skapar naturliga mötesplatser och JOBB för oss alla, så skulle jag älska mitt Sverige.

Sluta jiddra, börja trolla! Våga ta chanser!

Börja bygg över klyftorna som breder ut sig även mellan generationerna – där kan vi lära oss mycket av varandra i hur man kan förhålla sig till en allt mer globaliserad mänsklighet.

Våga se varandra i ögonen, och titta under ytan – vi är alla lika olika, men så otroligt lika ändå!

Vad tycker du?

Anneli Holm , Lunarsmeknamn: Rockbabydoll