Nyheter

Kortare straff för skötsamma fångar

NYHETER

Plan med individuella mål föreslås kunna ge förmåner

Kortare strafftid för fångar som sköter sig, och påbackning för de mindre skötsamma.

Det är ett av förslagen i Kriminalvårdskommitténs betänkande som på torsdagen överlämnades till justitieminister Thomas Bodström.

En av nyheterna i förslaget till en ny kriminalvårdslag är förmånssystemet. I samband med att den dömde påbörjar sitt straff upprättas en individuell plan. I denna ska det framgå vad som förväntas av den intagne samt vilka mål som ska eftersträvas under fängelsetiden.

Hur pass väl planen följs avgör vilka förmåner den intagne har på anstalten. Ju bättre man sköter sig desto högre upp hamnar man i förmånssystemet.

En fånge som sköter sig exemplariskt ska till exempel kunna få vistas utanför anstalten i så kallade kontrollerande boenden när halva strafftiden är avklarad. Besvärliga fångar kan efter särskild prövning kunna få avtjäna hela strafftiden på anstalten.

I det uppdrag som Kriminalvårdskommittén fick 2002 ingick att föreslå en ny kriminalvårdslag med regler för fängelsestraff, skyddstillsyn och samhällstjänst. I direktiven pekade regeringen bland annat på den ökade brottsligheten och den ökade andelen fångar med lång strafftid. En viktig utgångspunkt var därför att straffen skulle bli mer individuella.

TT

ANNONS EXTERN LÄNK

Fixa vita tänder hemma på 30 minuter – köp startkit här

Dentway

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter