”Jag ville inte skada dem”

NYHETER

UMEÅ

– Jag ville inte skada dem. Syftet var att ha sex med dem.

Det berättar Niklas Lindgren för sin advokat Leif Silbersky i förhören.

Silbersky försöker i förhören att få svar på några av de frågor som hela Umeå och Sverige undrar: Varför?

Kort förklarar Niklas Lindgren att syftet med överfallen var att ha sex med kvinnorna ”på något sätt”.

– Ville du skada kvinnorna? undrar Silbersky.

– Jag ville inte skada dem och inte heller ta livet av dem, svarar han och tillägger att han inte är intresserad av våldsfilmer.

– Men varför använde du så mycket våld om du inte varit intresserad av våld?

– Det var ett sätt att tysta dem och minska deras motstånd, blir svaret.

Han minns inte heller att han hotat att döda kvinnorna. Och när han efter överfallen läste i tidningarna blev han rädd – för att bli upptäckt.

– Har du någon gång sökt hjälp?

– Nej.

Även det var av rädsla för att åka fast.

Slutligen frågar Silbersky varför han fortsatt med överfallen så svarar Niklas Lingren att inget varit planerat och gått överstyr.

– Det var som om man slog på en strömbrytare.

Mia Carron, Johanna Melén, Robert Triches