Bobby-fallet: JK vill minska arvodena

NYHETER

EKSJÖ. Justitiekanslern (JK) har överklagat advokatarvodena i rättegången kring tioårige Bobbys död. JK anser att advokaterna fått för mycket betalt och vill pruta ner den angivna arbetstiden.

Enligt överklagandet som inkom till Eksjö tingsrätt på torsdagen vill JK minska det totala arvodet till mammans advokat med ungefär en åttondel, och till hennes sambos advokat med något mer, en sjättedel.

Redan tidigare har det stått klart att målet går vidare till Göta hovrätt. Nu kan hovrätten även få ta ställning till advokatersättningar i samband med tingsrättsförhandlingarna.

Om JK får sin vilja igenom får kvinnans advokat Anders Berggren ett arvode på 482 665 kronor mot tidigare fastslagna 546 977 kronor. Mannens advokat Peter Oehme får 670 059 kronor mot tidigare 801 947.

TT