Nu ska han bli same

NYHETER

Törnman utmanar samebyarna

Vem är en riktig same?

Det vill Kirunapartiets Lars Törnman ta reda på - genom att söka medlemskap i en sameby.

Foto: Mössan på Politikern och glesbygdsvurmaren Lars Törnman har sökt medlemskap i en sameby – för att pröva om systemet fungerar.

Lars Törnman är kritisk mot att Sveriges samebyar förfogar över särskilda jakt- och fiskerättigheter.

Vittangi sameby

Därför söker han nu medlemskap i en av dem, Vittangi sameby.

- Jag vill pröva systemet med samebyarna och hur de fungerar, säger Törnman.

Han anser att det finns risk för godtycke och svågerpolitik när samebyarna själva får bestämma vem som får vara medlem - och därmed vem som får del av byns förmåner.

-Jag tycker att alla ska ha samma rättigheter, säger Törnman.

Renmärke och ren

Törnman kommer enligt egen utsago själv från en gammal samisk släkt, innehar ett renmärke samt en ren.

Han har inga stora förhoppningar att få sin ansökan beviljad.

- De har inte gett mig något besked, men jag har hört skvallervägen att de tänker säga nej.

Törnmans utspel kommer samtidigt som samebyarnas riksorganisation, Samernas riksförbund, inleder sitt landsmöte i Gällivare.

Där kommer jakt- och fiskerätten att vara en het fråga, liksom ILO-konvention 169 om ursprungsfolkens rättigheter som regeringen lovat införa i Sverige.

Beslutet kan överklagas

Förbundsordförande Per Gustav Idivuoma ställer sig frågande till Törnmans motiv för sin ansökan.

- Samebyns beslut om medlemskap kan överprövas hos länsrätten och vidare till kammarrätten. Därmed är rättssäkerheten tryggad, säger han.

Jakt och fiske - en omstridd fråga

Irene Beertema