Kriminella nätverk hot mot försvaret

NYHETER

Kriminella nätverk ses som ett stort hot mot försvaret. Försvarets telenät och radaranläggningar, ammunitionsförråd och andra förråd utsätts för angrepp, enligt en rapport som Försvarsmaktens säkerhetssamordningsgrupp i Malmö gjort, skriver BLT.

Marinbasen i Karlskrona har flera gånger utsatts för inbrott, senast i förra veckan. När vapen nu förvaras säkrare har de kriminellas intresse förskjutits till vapen i bruk. Hemvärnet pekas särskilt ut som en riskgrupp i rapporten.

TT