”Beklagar att kvinnors rätt och ställning väger så lätt”

Av: 

TT

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) om Assange-fallet

Statsminister Fredrik Reinfeldt beklagar den bild av svenskt rättsväsende som nu sprids i samband med domstolsförhandlingarna om utlämningen av Julian Assange i London.

– Det är beklagligt. Vi har ett självständigt rättsväsende som i det här fallet dessutom agerat på svensk lagstiftning. Man har till allmänt åtal instämt Julian Assange för anklagelser om våldtäkt, sa Reinfeldt till journalister i riksdagen.

– Jag kan bara beklaga att kvinnors rätt och ställning väger så lätt när det gäller den här typen av frågor jämfört med andra typer av teorier som förs fram. Jag kan bara försvara det faktum som alla i Sverige känner till, nämligen att vi har ett självständigt, ickestyrt rättsväsende.

Nedlåtande om Sverige

Han avvisar anklagelserna från Assanges advokat att det finns risk för rättsövergrepp om Assange skulle ställas inför rätta i Sverige.

– Det är ju tyvärr så här det blir när man, i syfte att försvara en klient, beskriver nedlåtande andra länders rättssystem. Men alla som lever i Sverige vet ju att det inte är med sanningen överensstämmande, sa Reinfeldt.

"Kommit långt i Sverige"

Enligt Fredrik Reinfeldt är det kvinnornas rättstrygghet som står på spel.

– Låt oss inte glömma bort vad som riskeras här. Det är ju rätten för kvinnor att få prövat huruvida det har varit ett övergrepp som de har varit utsatta för.

– Vi vet ju inte vad som är sant i detta eller vad det blir för domslut. Men att på det här sättet försöka kringgå det och få det att framstå som att deras rätt är mycket litet värd, det tycker jag är beklagligt. Det är viktigt att vi har kommit långt i Sverige när det gäller att vara tydliga med att vi inte accepterar sexuella övergrepp eller våldtäkter. Det ska kunna prövas och klarläggas vad som har skett, sa Reinfeldt.

Publisert: