Amnesti för explosiva varor

TT

Publicerad 2018-03-01

För första gången i Sverige införs en amnesti för explosiva varor. Regeringen föreslår i en proposition att personer anonymt kan lämna in illegala explosiva varor utan att dömas för det.

Amnestin föreslås gälla mellan den 15 oktober 2018 till den 11 januari 2019. Kravet är att man kontaktar polisen och lämnar uppgifter som behövs för att myndigheten ska kunna omhänderta den explosiva varan. Den som kontaktar polisen har rätt att vara anonym.

Sedan den 1 februari gäller en vapenamnesti för skjutvapen och ammunition som pågår till 30 april. Fram till den 16 februari hade 1 784 vapen lämnats in till polisen, flest i södra Sverige och Stockholm.