Äldre uppmanades att kissa på sig

NYHETER

Verksamhetschefen: Vi ser allvarligt på detta

Den äldre personen behövde hjälp att gå på toaletten.

– Du får väl kissa i blöjan, svarade vårdpersonalen.

Händelsen är nu lex Sarah-anmäld.

Det var på ett äldreboende i Lund som en av de boende på äldreboendet ville ha hjälp att gå på toaletten.

Enligt vårdtagaren och dennas anhöriga svarade personalen:

– Du får väl kissa i blöjan.

En anmälan om händelsen har lämnats in och utredning pågår.

Hänt tidigare

– Vi ser allvarligt på detta, det kommer att lämnas vidare till Inspektionen för vård och omsorg, säger verksamhetschefen Veronica Welin.

Enligt anmälan har en liknande händelse inträffat tidigare, med en annan boende.

– Jag vet att det har varit ett tillrättavisande samtal med en personal och hur det poängterats att vi ska jobba utifrån en värdegrund.

Kan det handla om tidsbrist?

– Nej, dels har vi personal och skulle det saknas någon en dag så har vi våra prioriteringar, att god omvårdnad alltid ska gå först, säger Veronica Welin.

ARTIKELN HANDLAR OM

Lund