Skolan misslyckas hjälpa nätmobbade

Foto: Elever som är utsatta för näthat får inte den hjälp de har rätt till av sin skola.
NYHETER

En elev mobbas på nätet – läraren avfärdar det som "gnabb".

En elev hånas på sociala medier – rektorn rapporterar inte vidare.

En elev utsätts för ryktesspridning på nätet – skolan tycker det är "svårt" att agera. 

Aftonbladet har granskat hur skolorna misslyckas med att hjälpa elever som hatas på nätet.

– Det är oroande att så många barn inte får den hjälp som de har rätt till, säger Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombudet.

I dag har skolornas huvudmän, det vill säga kommuner och fristående ägare, ett ansvar att förhindra nätmobbning mellan elever.

Även utanför skoltid.

Annars kan skolorna anmälas till Skolinspektionen/Barn- och elevombudet (BEO).

Brister i anmälningsskyldighet

Under 2014 fattade myndigheten 569 beslut, där de konstaterade brister som gällde kränkande behandling. 

Aftonbladets granskning visar att 44 av de fallen innehöll någon form av kränkning över nätet eller sociala medier.

Den vanligaste bristen i de fallen var att lärare eller rektorer brustit i sin anmälningsskyldighet.

Enligt skollagen är skolpersonal skyldig att anmäla till rektorn om de får kännedom om kränkningar.

Rektorn är i sin tur skyldig att anmäla vidare till huvudmannen.  

Men Aftonbladets granskning visar att i 37 av de 44 fallen så har skolorna inte gjort det.

– Det här visar att många skolor inte känner till att de ska hjälpa elever som mobbas på nätet. Men nätmobbningen är skolornas ansvar. Skollagen är tydlig och det finns även mycket tydliga domstolsutslag. Det är oroande att så många barn inte får den hjälp som de har rätt till, säger Caroline Dyrefors Grufman.

”Får inte det stöd de har rätt till”

Skolverkets senaste nationella undersökning visar att mer än varannan lärare vill ha kompetensutveckling i hur man förebygger kränkningar på internet.

Caroline Dyrefors Grufman säger att hon känner till flera fall där skolpersonal har sagt till föräldrar att nätmobbningen är deras eget ansvar.

Något som är helt fel.

– Jag tror även det finns ett stort mörkertal när det gäller den här typen av kränkningar. Många vet helt enkelt inte att de kan anmäla nätkränkningar. Det upprör mig att skolorna inte ger eleverna det stöd de har rätt till.

”Kräv att skolan agerar”

I samtliga av de 44 fallen som Aftonbladet har granskat har eleverna även känt sig mobbade i skolan.

– Ofta börjar kränkningarna i skolan och fortsätter när eleven kommer hem. Många barn känner sig aldrig fria. Det är väldigt nedbrytande och kan få stora konsekvenser, säger Caroline Dyrefors Grufman.

Nu har Skolinspektionen förändrat sitt sätt att registrera ärenden för att få ett bättre grepp om hur vanligt det är med nätkränkningar.

– Min upplevelse är att de ökar och det är viktigt att skolorna tar sitt ansvar här. Jag uppmanar därför alla elever som blir nätmobbade av andra elever att anmäla till skolan och kräva att de agerar, säger Caroline Dyrefors Grufman.

Läs vår granskning #näthatad här

ARTIKELN HANDLAR OM