Björklund talade för FRA

NYHETER

Hoppas att frågan får sin lösning under hösten

Rysslands angrepp på Georgien förtydligar att FRA behövs. Det menar Jan Björklund (fp) som tog upp frågan under liberala ungdomsförbundets kongress i Rättvik på lördagen.

Folkpartiledaren och utbildningsministern talade om mänskliga rättigheter, skolpolitik och satsningar på ungdomarnas hälsa. Och, givetvis, om FRA-lagen. Partiets ungdomsorganisation har varit mycket kritiska till lagen.

Jan Björklund menar att utvecklingen i Georgien visar att FRA behövs.

– Georgien är ett grannland till Ryssland, men det är också Skandinavien. Vi lever nära en stormakt som nu återupprustar militärt och som återigen har ett auktoritärt maktspråk. Vi måste hålla koll på Ryssland och FRA är ett viktigt verktyg i det arbetet, säger Björklund till TT.

Att Sverige samtidigt försvagar försvaret ser inte Björklund som något problem. Enligt honom har Ryssland inom de närmaste åren inte kapacitet för ett storskaligt angrepp mot Sverige.

– Samtidigt måste vi se till att vi kan få en förvarning om det hela utvecklas i en farlig riktning. Där är underättelsetjänsten en viktigt del.

Björklund säger att han är öppen för förslag om förbättringar av lagen, men preciserar inte dessa närmare än att de bör stärka den personliga integriteten samtidigt som effektiviteten i underrättelsearbetet bibehålls.

Börjar du bli trött på den här frågan?

– (Skratt) Njae, jag skulle önska att vi kunde lösa den nu under hösten. Jag skulle gärna se att det gick att få en bredare enighet i riksdagen än vad som skedde i juni.

TT