Bildt oroad över utvecklingen

NYHETER

”Läget i Sydossetien har förvärrats på ett sätt som inger djup oro”, säger Sveriges utrikesminister Carl Bildt – som engagerat sig starkt i den kaukasiska konflikten – enligt ett uttalande från utrikesdepartementet. Bildt manar parterna till återhållsamhet och att de medverkar till en politisk lösning.

På sin blogg skriver Carl Bildt att han misstänker att utbrytarrepublikens agerande kan ha utlöst våldsupptrappningen.

Kan vara provokation

”Det förefaller som om denna dramatiska upptrappning kan föras tillbaka på agerande främst från den sydossetiska sidan. Det kan t o m vara så att dess ledning sett ett intresse i att provocera fram en konflikt mellan Ryssland och Georgien”, skriver utrikesministern.

Bildt uppger att både ryska och georgiska diplomater ansträngt sig för att dämpa konflikten de senaste dygnen, men att georgiska styrkor gått till offensiv för att återställa den konstitutionella ordningen.

Måste stoppa konflikten

”I denna formulering ligger en långt gående ambition”, varnar Bildt som oroas av uppgifter om att artilleri flyttats fram mot gränsen till det övriga Georgien.

Utrikesministern manar till att sätta in alla ”ansträngningar. . .för att förhindra att konflikten eskalerar ytterligare” och skriver att en konflikt inte ligger i ”vare sig Georgiens eller Rysslands intresse”.

TT