Mordet på Engla

Inget åtal mot polisen för utredningsmiss

NYHETER

Polisen i Dalarna slipper åtal för tjänstefel sedan tips som kunde förhindrat mordet på 10-åriga Engla Höglund inte utreddes.

Åklagaren lägger ner utredningen.

TÄNKER INTE ÖVERKLAGA I domen mot Anders Eklund konstaterar rätten att enbart mordet på tioåriga Engla Höglund är så grovt att endast lagens strängaste straff kan komma på tal. Enligt hans advokat Leif Silbersky tänker han inte heller överklaga domen.
TÄNKER INTE ÖVERKLAGA I domen mot Anders Eklund konstaterar rätten att enbart mordet på tioåriga Engla Höglund är så grovt att endast lagens strängaste straff kan komma på tal. Enligt hans advokat Leif Silbersky tänker han inte heller överklaga domen.

Polisen hade tips som kunde lett fram till mördaren Anders Eklund långt innan han fick tag i 10-åringen. De tipsen fanns i utredningen av det så kallade Pernillamordet 2000, som Eklund också dömts för.

Dalapolisen ställde sig själv frågan om tragedin med mordet på Engla kunde ha undvikits.

Lägger ner

Sedan maj 2008 har frågan om några straffbara fel begicks i samband med utredningsmissen utretts av riksenheten för polismål.

Men på torsdagen valde vice chefsåklagare Bo Lindgren att lägga ned förundersökningen.

Polisen i Dalarna anmälde sig själv för hanteringen av tipsen om Anders Eklund redan i början av april. Den eventuella brottsrubriceringen var tjänstefel.

Dalapolisen har även kritiserats av JO för sitt sätt att sköta Pernillautredningen. Under drygt ett år sköttes den av en ensam utredare.

Följdes inte upp

Redan i november 2006 fanns specifika tips som pekade mot Anders Eklund som den 31-åriga Pernilla Hellgrens mördare. Men tipset följdes inte upp. Till bilden hör att justitieombudsmannen redan 2004 kritiserat polismyndigheten i Dalarna för informationshantering och resurstilldelning åt utredarna, skriver Lindgren i beslutet.

Utredningen visar att en mängd tips till polisen mellan 2005 och 2008 inte hanterades korrekt. Handlingar som kom in till polisen registrerades helt enkelt inte i den förundersökningsbas som fanns i utredningen om mordet på 31-åringen.

Enligt åklagaren är det ”helt klarlagt att det förekommit brister av angivet slag” i mordutredningen, men han gör ”sammanfattningsvis” bedömningen att ingen av de bristerna lever upp till kraven för ”skälig misstanke om tjänstefel mot någon person.”

Förhör med poliser

Efter sju olika förhör med Dalapoliser av olika rang konstaterar åklagaren dock att tipsen och handlingarna, även om de inte registrerades, varit föremål för någon typ av bedömning och prioritering.

Initiativ för att på något sätt följa upp, förstärka personalen och prioritera i det stora utredningsmaterialet, som omfattade 23 000 dokument, 12 000 personer och 1 500 uppgiftslämnare, har också tagits, skriver åklagare Lindgren i beslutet.

TT

ANNONS EXTERN LÄNK

Jämför lån med Advisa - låna pengar enkelt och sänk din ränta

Advisa

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter

/

Mordet på Engla

ÄMNEN I ARTIKELN

Mordet på Engla

Brott